Det är dags att ta ansvar – Artificiell intelligens sätter digital etik i fokus

[KRÖNIKA] Framväxten av Artificiell intelligens (AI) förändrar i grunden vårt sätt att leva, arbeta och förstå omvärlden.

En omställning lika genomgripande för våra liv som när smartphone Det är dags att ta ansvar - Artificiell intelligens sätter digital etik i fokus 1introducerades. AI-revolutionen tar avstamp i användarupplevelser som är helt frikopplad från specifika enheter.

AI:n följer dig, agerar med dig och känner till dina vanor oavsett om du befinner dig i hissen, i mataffären eller på kontoret.

Det finns ingen tvekan om att AI kommer vara morgondagens absolut viktigaste tekniska arbetsverktyg. Vilket gör att företagen behöver anamma och förstå hur Artificiell intelligens på ett genomgripande sätt stöper om den digitala upplevelsen för kunden.

Medarbetare och kunder kommer i snabb takt börja förvänta sig assistans från de osynliga användargränssnitt en AI tillhandahåller, tillsammans med nya sätt att väva samman upplevelser med röst och mixed reality

Kraften i den här utvecklingen påverkar redan fintech-branschen. De kan redan mäta och analysera  kundnöjdhet på ett helt nytt sätt och erbjuder kunderna individanpassad rådgivning i realtid. Det är möjligheter inget företag längre kan ignorera.

När användarupplevelsen på det här sättet sker i det sammanhang kunden befinner sig – uppstår möjligheter som tidigare var svåra att ta vara på. Företag som drar nytta av det här och bygger en kultur, ett tänkesätt och en hållbar affärsmodell kommer att vinna i AI-tidsåldern.

Många företag utnyttjar redan möjligheterna som finns och bygger vidare på färdiga lösningar som gör det möjligt att enkelt, snabbt och på kort tid få igen investeringarna och bryta ny mark. De företagen sparar nästan ett års analysjobb genom att använda dessa återanvändbara lösningar

Vi ser redan exempel på den utvecklingen. Enklare och mer rutinartade arbetsuppgifter automatiseras och medarbetare ges mer tid till att fokusera på mer meningsfulla uppgifter, för både dem själva och arbetsgivaren

Samtidigt bidrar utvecklingen till att organisatoriska aspekter får ökad betydelse. På Avanade ser vi till exempel att våra kunder börjar intressera sig för robotchefer. Robotchefen sätter upp mål och du kan fråga den hur du ska lösa problem. Det förändrar företag, medarbetarnas roll och sättet vi arbetar på.

Men när datat som vi lämnar ifrån oss blir navet i allt vi gör, exponerar vi oss också för nya risker och utmaningar. Datat människor ger till en AI blir till information, blir till insikt och i slutändan visdom. En AI tar egna initiativ och hittar nya vägar som från början inte var tilltänkta. En AI demokratiserar transformationen av data till visdom, på ett sätt ingen teknik hittills gjort.

Det är då vi måste ta ansvar. Det här ställer helt nya krav på företag som måste utveckla ett ramverk för digital etik, vilken tar höjd för kultur, datasäkerhet, förtroende och integritet.

När dagens konsumenter lämnar ifrån sig data till ett företag har de en uppfattning om ett tydligt syfte, att kunna få ett digitalt kvitto. Men datat kan användas för mer än konsumenten tänkt på. Det kan analyseras för att få insikt om ditt rörelsemönster, något som ger företag möjligheter att optimera din personliga kundupplevelse. Var det syftet när hon godkände användarvillkoren för datat hon lämnande ifrån sig?

Även om det än så länge är juridiskt försvarbart, bör vi fråga oss om det är etiskt okej, och vem som drar den gränsen?

Bara för att vi kan, betyder det att vi ska? 

Det är denna typ av sekundära effekter av utlämningen av data som föder nya frågeställningar. ”Rätten att bli glömd” debatterades flitigt i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) i ljuset av det här.

Att ta ansvar i en digital värld är att fatta informerade beslut om företagets riktning och att anamma en proaktiv approach. Att i tid reflektera kring ansvar, etik och de potentiella effekterna av det egna företagets användning av AI. Det är så ett företag upprätthåller förtroendet hos sina kunder och medarbetare

Digital etik måste finnas i vårt DNA.

Ytterst handlar det om att ta ansvar för det samhälle vi vill forma och leva i, som kund, som chef, som människa.

Patrik Löwendahl, Teknik och innovationschef, Avanade Sverige