Det blir allt svårare att skydda ditt varumärke på egen hand

[Krönikör] Antalet varumärkesansökningarna ökar konstant och därmed även behovet av professionella tillvägagångssätt för övervakning och genomsökning.

Det blir allt svårare att skydda ditt varumärke på egen hand 1Enligt en ny artikel i World Trademark Review Yearbook 2017/18 innebär det ökade antalet varumärkesansökningar allt större svårigheter för företag att registrera nya unika och meningsfulla varumärken.

Enligt artikelförfattaren Dyan Finguerra-DuCharme, partner vid advokatbyrån Pryor Cashman, har det ökade antalet varumärkesansökningar, mellan 6-8% globalt under de senaste två åren, understrukit betydelsen för företag att noga övervaka sina befintliga varumärkesportföljer och nya registreringar av snarlika varumärken. Detta för att förebygga och minimera risken för överträdelser och potentiella varumärkesförsämringar.

När ett varumärke väl är registrerat tror många att processen är över. Så är dock inte fallet. Det första tecknet på att ett konkurrerande varumärke påverkar ett företag är dess utseende i reklamkampanjer. Då kan det redan vara för sent för att begränsa skadorna, kundförvirringen och att undvika stora kostsamma rättstvister.

Om ett lämpligt verktyg för varumärkesövervakning är på plats, meddelas ägaren så snart ansökningar lämnas in för snarlika varumärken. Detta gör det möjligt för varumärkesägare att agera snabbt (och utan alltför stora finansiella uppoffringar) genom att begära att den andra parten slutar att använda sitt varumärke. Om detta inte gör susen, kan de följa upp med ett meddelande om opposition eller försöka förhandla fram ett samexistensavtal. Med andra ord kan de ta reda på konkurrentens intentioner och förhoppningsvis lösa tvisten innan skadan blir alltför omfattande.

Ta t ex fallet med en populär brittiskbaserad komediklubbkedja, som fick varumärkesproblem i en samband med lanseringen av en framgångsrik tv-show med samma namn.

Inom kort trodde folk att komediklubbkedjan och tv-serien var relaterade, varpå många slutade gå på klubbarna. Men eftersom komediklubbkedjan redan hade säkrat varumärket för sitt namn, tog de fallet till domstol och åberopade där varumärkesintrång, en tvist som de sedermera vann. Om det stora broadcastingföretaget som ägde TV-serien hade utfört en tillgänglighetssökning innan lanseringen, skulle de ha upptäckt komediklubbens varumärke, och besparat sig mycket tid, besvär och pengar, genom istället välja ett annat varumärkesnamn.

Det kan låta som sunt förnuft, men det Finguerra-DuCharme i sin artikel beskriver som svårast är att som utomstående lyckas övertyga affärsavdelningen om riskerna med att anta ett visst varumärke.

En tvåstegsapproach med klara professionella sökningar följt av användning av övervakningstjänster kan i bespara företaget stora kostnader på lång sikt och samtidigt erbjuda ett snabbt och effektivt sätt att skydda varumärken innan det går till domstol.

Text: CompuMark