Det kluvna molnet
Hem Nyheter Det kluvna molnet

Det kluvna molnet

Publicerat av: Redaktionen

Molnet blir en allt större del av vår vardag och vi tenderar att använda det till allt från enklare lagring eller synkronisering till att omfatta allt flera av våra företags infrastruktur. Men hur långt kan vi gå och vad innebär de olika lösningar som idag erbjuds. Ska allt lagras i molnet eller är det bättre med en fysik placerad lösning som vi har bättre, eller i varje fall närmare kontroll över. Är det så att viss data gör sig bättre i molnet och om det ska vara en blandning är detta få ett hybridmoln?

Ja frågorna kan nästan göras hur många som helst och för att reda ut begreppen och fram för allt titta närmare på tre av vår tids största leverantörer och se hur det se på molnet som helhetsbegrepp nu och i framtiden så beslutade vi oss för att prata moln och hybridlösningar med Microsoft, AWS, HP och Dell som i varje fall utåt har lite olika förhållningssätt, samtidigt som de faktiskt samarbetar på flera olika punkter.

Säkerheten en huvudfråga

Innan vi går in på de mer konkreta skillnaderna så finns det en del som ligger i topp för samtliga molnleverantörer och det är       säkerhetstänkandet. Men hur denna ska garanteras och implementeras skiljer sig även det åt. Anledningen till detta är också delvis kopplat till synen på molnet i sig och framför allt är det Amazon Web Services eller kort och gott AWS som sticker ut mest. AWS har nämligen en bestämd åsikt att det inte finns, eller bör finnas hybrid-lösningar. Detta inte för att det är en omöjlig lösning utan för att man menar att just säkerheten åsidosätts när miljöer blandas.

För att reda ut vad respektive leverantör anser om molnet och dess framtid kontaktade vi ovan nämnda fyra företag och bad om deras syn på molnet i allmänhet, hybridlösningar, framtida utveckling över en femårsperiod, säkerheten och framför allt lagringsmöjligheter och molnets agility.

AWS

Vi börjar med AWS där vi pratat med Darren Mowry som är Sverige-chef. AWS grundinställning är alltså att det med tiden knappast kommer att finnas några, vad vi idag kallar, hybrid-molnlösning vilket på flera punkter är en intressant stånd punkt. Att detta kommer från just AWS är däremot inte så lustigt då företaget, när det kommer just till molnbaserade lösningar är världsledande. AWS var nämligen på flera punkter först ut med att renodla företagens infrastruktur för molnanvändning och under åren som gått har man kontinuerligt vidareutvecklat detta fokus och AWS har idag en ganska unik ställning på molnmarknaden med flera så kallade ”as a service tjänster”.

AWS menar att framtidens fokus bör ligga på publika moln, kontrollerade och planerade av exempelvis AWS, där möjligheten till integration med privata dito minimeras. Darren menar att för att företag ska nå maximal säkerhet och total åtkomst så är det renodlade publika moln som gäller. Darren säger även att detta är en trend som under kommande år, med ökad internetbandbredd och åtkomst, kommer att öka i en allt snabbare takt. Däremot vill AWS framhålla att de under den fas fram till en striktare molnstruktur finns, så erbjuder företaget flera alternativ för att skapa hybridliknande lösningar, allt för att övergången för kunderna ska bli så sömlös som möjligt.

Ett tydligt exempel på detta är företaget Johnson & Johnson som gått all-in på en hybrid arkitektur strategi med AWS som en offentlig molnleverantör vilken sömlöst integreras med deras befintliga lokala infrastruktur.

  • Med ett publikt moln så slipper företag förlita sig på att deras infrastruktur fungerar, är tillgängligt och har rätt nivåer av skydd mot intrång och backup. AWS tillhandahåller en multipel redundant åtkomst till företagets alla tjänster med högsta möjliga tillgänglighet, säkerhet och med minimala latenser. Detta ger företagen en otrolig marknadsfördel i form av total flexibilitet sett både till geografisk placering och konjunktursvängningar när kommer till infrastrukturella behov. Dessutom har ett rätt hanterat publikt moln den unika möjligheten att omedelbart täcka eventuella säkerhetsproblem på alla platser mer eller mindre direkt det upptäcks.

DELL

Dell är lite av AWS motpol då Dells inställning är att ett hybrid-moln kommer vara det dominerande strategiska valet för överskådlig framtid. Där en stor del av företagen alltid dell-mskommer behöva en on-premise och en publik lösning som interagerar med varandra för att skapa den perfekta infrastrukturen. Dessutom tycker Aongus Hegarty, president för Dell EMEA att Dells styrka ligger i satsningen på en öppen standard där kunden fritt kan välja hårdvaruleverantör och publik moln-leverantör vilka sedan vävs samman med befintlig infrastruktur för att skapa den bästa mixen för just ditt företag.

  • Hybrid cloud has many advantages: It provides the luxury of a highly available infrastructure that is consumable directly by developers; it also brings the promise of seemingly infinite scale of the public cloud. With the combination of an open standard there are no limitations for your company. Not now and not in the future.
Dell World 2015

Aongus Hegarty, president för Dell EMEA

Aongus ser även en annan stor fördel som vi sällan belyser tydligt nog. I dagens IT baserade samhälle ser allt oftare sammanslagningar av olika företag. Vid mer eller mindre alla av dessa så uppstår normalt en komplikation då företagens infrastruktur ska nå en gemensam plattform. Denna process underlättas signifikant med ett hybridbaserat moln. För Dells räkning så förstärks även denna del genom uppköpet av EMC.

Avslutningsvis så menare även Aongus att vi under en överskådlig framtid alltid kommer att behöva mixen av publika och privata moln. Detta baserat på två delar. Dels så kommer det alltid att finnas data som inte på något sätt får delas utanför ett företagskontrollerat nätverk och dels har vi de större datamängder som behöver bearbetas extremt snabbt och här har de privata molnen fortfarande en större flexibilitet när det gäller att använda dedikerade anslutningar.

HP

HPs tankar påminner på många sätt om Dells i det att företaget förespråkar ett öppet moln som sträcker sig över såväl private, publika och HP-molnkontrollerade moln men även inkluderar den traditionella nätverksstrukturen. HP kallar denna lösning för Converged Cloud och bygger till stora delar på OpenStack, dock med ett förbehåll i det att det är HP godkända delar av OpenStack.

Mike Nefkens, Executive Vice President och General Manager för Enterprise Services förklarar HPs syn på molnen på följande vis:

  • Med HP Converged Infrastructure omvandlas ditt företags tid till affärsvärde genom att göra om traditionella tekniska silos till kundspecifika resurspooler vilka kan delas simultant av otaliga applikationer och administreras som en tjänst. Detta minskar företagens TCO, ökar dess agilitet och minskar den idag allt mer kritiska ”time to market”. För att detta ska vara möjligt krävs att kunden själv kan välja och blanda fritt mellan olika molnstrategier.
HP-Mike

Mike Nefkens, Executive Vice President och General Manager för Enterprise Services

Mike poängterar även att HPs syn på Hybridmolnet inte bara gäller privata och publika moln utan att det fysiska nätverket är en lika viktig del. Däremot förutspår HP att en allt större del av företagens totala IT-struktur kommer att flytta över till ett publikt moln och att vi kommer se den verkligt stora genomslagskraften först om fyra till fem år när nästa generation av höghastighets mobila nätverk lanseras.

Avslutningsvis menar Mike på att arbetet med OpenStack och en öppen standard stärker säkerheten generellt och att vi istället för att behöva skapa anpassade lösningar mellan olika plattformar nu kan använda en lösning över hela spektret.

Microsoft

Då Microsoft har ett nära samarbete med flera av tillverkarna och tjänsteleverantörerna på marknaden, framför allt Dell, samtidigt som AWS-cloudföretaget själva tillhandahåller tjänster för såväl lokalt placerade lösningar som total molnintegration så är deras ståndpunkt inte så förvånande – Hybridlösningar är här för att stanna, varje fall under kommande fem till tio-års period. När vi pratar med Anders Wendt som är affärsområdeschef för Azure på Microsoft så menar han att Microsofts hybridmoln kombinerar Microsoft Azure, Windows Server och Microsoft System Center, vilket ger kunderna fördelarna av Microsofts teknik på företagsnivå för både egna och globala datacenter.

  • Grunden för att ett företag ska lyckas idag är att företag har en flexibel IT-infrastruktur vilken kan anpassas efter behov. När ditt företag sedan utökar ert datacenter, eller privata moln så att det förenas med ett publikt moln får du ett hybridmoln. Detta ger dig enligt vår syn det bästa av två världar där ni kan utnyttja externa resurser när ditt företag behöver samtidigt som den garanterade tillgängligheten och egna kontrollen alltid finns för de resurser som kräver detta.
  • Genom ett nära samarbete med bland annat Dell så bygger vi dagens och framtidens hybridbaserade moln. Dessa blir genom enkel enhetlig administration och hårdvara som mer eller mindre är färdigkonfigurerad även tillgängliga för alla företag oavsett behov och intern kunskapsnivå.

Nästa steg – Hybrid IT

Om Hybrida moln är framtiden eller inte låtar vi vara upp till var och en att avgöra och troligen är det så att vi aldrig kommer att komma till en lösning som passar alla. Däremot är det kanske så som Gartner nyligen skrev i en av sina rapporter – att det är Hybrid IT vi ska eftersträva istället för enbart Hybrida moln.

”Like most innovative companies, you’ve most likely researched hybrid cloud as a part of your cloud strategy. But while hybrid cloud helps with capacity utilization, it doesn’t factor in legacy infrastructure or give business users the unified user and delivery experience they demand. What is needed is a new operating model — called Hybrid IT — that unifies the operations of a solution, independent of how it is sourced”.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information>>