Det våras för verksamhetsstöd

ERP, mobila lösningar och BI – där har du några av de områden som flest svenska företag kommer att investera i under 2014. Det är Radar som har gjort undersökningen och presenterar siffror.

Radar Ecosystem Specialists
Procenttalen anger hur stor andel av svenska företag, med budget för respektive område, som kommer att investera i dessa under 2014.

Läs också: Allt fler köper it utanför it-budgeten

 

Analysföretaget Radar har tittat på hur svenska företag kommer att investera i it i år. Deras slutsats är klar: fler investerar i verksamhetsorienterade lösningar än tidigare.

Exempelvis kommer 48 procent av alla verksamheter som har en budget för ERP-system att investera i området under 2014. Störst andel av företag som gör det finns inom industrin och handeln, där 51 respektive 54 procent lättar på lädret i år.

Det totala värdet på ERP-investeringarna uppgår till 8,5 miljarder.

Nummer två på listan över heta investeringsområden på applikationssidan är mobila lösningar, med ett värde på sex miljarder kronor. Där finns de största chanserna till affärer hos företag inom telekom, bank och försäkring. 67 procent av telekomföretag och 41 procent av företag inom bank- och försäkring har uppgivit att man kommer att investera i området i år.

Analytiker Hans Werner ser en övergripande trend i rapporten som gynnar hela branschen.

– Vi går in ett lite ljusare klimat. Från att svenska verksamheter tidigare har haft väldigt låga allokeringstal när det gäller verksamhetsorienterade investeringar ökar nu dessa, samtidigt som infrastrukturinvesteringarna minskar.

hans werner, radar
Hans Werner, vd Radar Ecosystem Specialists.

– Man lägger alltså mer på affärssystem, business intelligence och den typen av verksamhetsstödjande applikationer. Det är ett tydligt tecken på ett ökat konjunkturförtroende. Eller åtminstone en början på det, säger han.

Men infrastruktur är långt ifrån dött. I synnerhet inte när man talar om backup och lagring. Där kommer nästan hälften av alla företag att göra investeringar i år, motsvarande drygt åtta miljarder kronor.

Systemutveckling och integration är två gigantiska områden som förväntas skapa affärer på tillsammans över 30,5 miljarder kronor.

Hela rapporten finns hos Radar Ecosystem Specialists.

 

Läs också: Allt fler köper it utanför it-budgeten

Post Comment