Detaljhandeln i kraftig förändring – ge medarbetarna nya färdigheter för att lyckas

 

En ny studie från Avanade och EKN Research bland 161 butiksägare och chefer inom detaljhandeln, visar att butikerna förväntas få andra roller år 2020.

Detaljhandeln i kraftig förändring - ge medarbetarna nya färdigheter för att lyckas 1
Wictor Wilén, senior digital expert på Avanade

Butiksägarna förväntar sig att nya butiksformat får fäste. För att butiksägarna ska förbli konkurrenskraftiga, krävs betydande förändringar av den digitala arbetsplatsens kapacitet, tillika den teknik butiksägarna använder. Ändå vittnar respondenternas svar om att butiksägarna ligger flera steg bakom när det gäller att förbereda sina medarbetare för utvecklingen. En majoritet av respondenterna anger att de förväntar sig göra små förändringar i hur butiksaktiviteter fördelas de kommande åren.

Några av de centrala slutsatserna från studien är:

  • Medarbetarnas roll måste förändras för att bättre anpassa sig till butikens nya roll och behoven av en friktionsfri kundupplevelse.
  • Butiksägarna kommer behöva tillhandahålla en digital arbetsplats för att öka medarbetarnas engagemang och produktivitet, särskilt mot bakgrund av att millenniegenerationen utgör en allt större del av kompetensbasen.
  • Butiksägare behöver tillhandahålla snabb och relevant utbildning till sina medarbetare för att optimera prestationen bland timanställda.
  • Butiksägare måste implementera automatiserade lösningar såsom smarta varor, wearables och förstärkt verklighet (AR).

Sextio procent av detaljisterna tror att butiker som vi känner dem idag kommer att förändras. Från fokus på traditionell försäljning till temabaserade butiker inriktade på att attrahera specifika kundsegment. 56 procent av respondenterna tror att butikerna kommer fungera som ”stödbutiker” till online-försäljningen. De huvudsakliga faktorerna som driver denna utveckling är; kunders förväntningar ändras, en negativ känsla bland kunderna för den traditionella butiksförsäljning samt den exponentiella försäljningsökning företag upplever via digitala kanaler.

Trots att den traditionella butikens roll förväntas skifta, tror butiksägarna att medarbetarnas arbetsuppgifter i huvudsak kommer förbli desamma.

Det vittnar om en stark kontrast mellan butiksägarnas vision och deras förmåga att genomföra det i praktiken. Som exempel, butiksägare planerar inte att avsätta mer resurser till kundinriktade aktiviteter under de kommande åren, samtidigt förutser butiksägarna själva en förskjutning mot tema-baserade butiker.

– Butiksägare måste våga anamma nya digitala lösningar som både förbättrar kundupplevelsen och förstärker arbetsstyrkan, säger Wictor Wilén, Chef för den digitala arbetsplatsupplevelsen på Avanade. Över femtio procent av butiksägare planerar att implementera digitala lösningar såsom virtuell verklighet i sina butiker det närmaste två åren. Därför är det redan nu viktigt att förstå konsekvenserna det får för medarbetarna. Digitala lösningar som stödjer utbildning av medarbetare är lika viktigt som de lösningar som skapar en bättre och mer personlig kundupplevelse.