Digitala experterna spår 2018

Förstärkt verklighet AR, och virtuell verklighet VR, inom detaljhandeln, digitala assistenter på arbetsplatsen och ett nytt ledarskap i en AI-driven värld.

Digitala experterna spår 2018
Åsa Arvidsson, VD Avanade Sverige

Det är några exempel på innovationer och drivkrafter som kommer påverka svenska företag mest under det kommande året.

Med avstamp i den omvälvande digitala utvecklingen och höga förändringshastigheten ser vi att fyra trender kommer innebära stora möjligheter för de modiga företagen.

Trend 1: En förstärkt verklighet (AR/VR) blir detaljhandlarens bästa vän

Det är ingen hemlighet att detaljhandeln står inför ett stålbad. 2018 kommer svensk detaljhandel pröva och experimentera med ny teknik för att uppnå personaliserade kunduppleverser. Det kan handla om att inkludera AR/VR teknik för att testa kläder, interaktiva varor, eller virtuella assistenter som tillhandahåller kundservice via chattbottar.

Även om fysiska butiker har utvecklats, föredrar konsumenter en digital upplevelse framför en tur på stan i klassiska butiker. Undersökningsföretaget IDC förutspår att år 2020 kommer fyrtio procent av de ledande varumärkena erbjuda omfattande digitala upplevelser – i butikerna, online och i mobilen – i syfte att stärka butikernas fysiska erbjudande.

En majoritet av detaljhandlarna svarar i Avanades senaste undersökning, att de planerar att använda AR, VR och robotteknik i sina butiker de kommande åren. Det är därför viktigt att redan nu förstå effekterna tekniken har på medarbetarnas roll. Samtidigt blir digitala verktyg som hjälper till att utbilda medarbetarna avgörande, och lika viktig som tekniken som inriktar sig direkt åt att förbättra kundupplevelsen.

Trend 2: Molnlösningar är det nya normala – och AI är ett naturligt nästa steg

Enligt en rapport från investmentbanken JP Morgan* (2016) utförs 16 procent av den totala arbetsbelastningen i molnet idag. IT-chefer och beslutsfattare förväntar sig att den siffran år 2020 kommer att vara 41 procent.

Molnlösningar är en absolut självklarhet och en förutsättning idag. Och huruvida molnlösningar ska vara en del av framtidens affärsstrategi diskuteras inte. Affärsfokus och kompetens läggs istället på hur snabbt företag kan modernisera sina utvecklingsprocesser och hur mycket av teknologin som ska migreras till molnet.

AI-teknologi driver på och lyfter nivån för vilka avancerade tjänster som demokratiseras. Därför har krav på ökad säkerhet och minskade investeringskostnader snabbt blivit hygienfaktorer i en allt mer utsatt digital verklighet.

Trend 3: Röst- och virtuella assistenter flyttar in på arbetsplatsen

2018 kommer vara röstens och den virtuella assistentens år. Undersökningsföretaget Gartner förutspår att företag som klarar av att göra om sina webbsidor för att stödja röst och visuella sökningar till 2021 kommer öka sina intäkter med 30 procent.

Den nya teknologin kommer innebära stora praktiska förenklingar för medarbetaren i sin vardag. Du kan till exempel ta reda på var ditt nästa möte är endast genom att dubbelklicka på hörluren i örat, utan att ens behöva ta upp telefonen.

Det kommer också öppna möjligheter för företag att öka produktiviteten och förbättra sin tidsplanering.

Virtuella röstassistenter som Cortona, Alexa, Siri och Google Home kommer förbli de ledande plattformarna. Tjänsterna som erbjuds på plattformarna kommer dock, i likhet med utvecklingen vi sett inom appar, öka, och det snabbt.

Trend 4: En AI-driven värld kräver ett nytt ledarskap

2018 kommer det ställas nya krav på ledarskapet och förmågan att förankra nya idéer i den egna organisationen. Kunskap om AI-teknologins reella konsekvenser och inverkan på affärsmodellen blir viktigare än mer traditionella kunskaper inom försäljning och marknadsföring.

I grunden handlar det om att som ledare skaffa sig en genuin förståelse för AI-teknologin och vad den kan göra, annars blir det omöjligt att förstå konsekvenserna. Och i sitt eget företag, implementera en struktur som klarar av den digitala etikens verkliga följder.

Företag saknar idag förståelse för dessa frågor. Det hotar att bli förödande när GDPR får full effekt.

Det gånga året har vi sett internationella storföretag som Uber och United, drabbas av stora ekonomiska förluster för att de inte ställt frågorna: Är det här rätt sak att göra? Vilka resurser ges för att säkerställa att vi använder ny teknik på ett ansvarsfullt och etiskt sätt?

Att anamma en proaktiv approach till förändring har aldrig varit viktigare än nu. Viljan och förmågan till förändring blir vattendelaren mellan ledare och företag som vågar investera i ny teknologi, för att använda den i företaget, behålla konkurrenskraften och förändra på riktigt.

//Åsa Arvidsson, VD Avanade Sverige