Digitalisering har högst prioritet för IT-beslutsfattare i Sverige

Equinix, Inc, det globala datacenter- och interconnection-företaget, offentliggör resultaten från en internationell undersökningen Global Interconnection Index.

Digitalisering har högst prioritet för IT-beslutsfattare i Sverige 1
Maria Sundvall, vd Equinix Sverige

Undersökningen visar hur IT-beslutsfattare ser på tekniktrender och hur dessa påverkar den globala ekonomin.

När de svenska deltagarna listade sina IT-prioriteringar sticker två områden ut: att digitalisera IT-infrastruktur och regelefterlevnad. I båda fallen meddelade 55 procent av de svarande att dessa två områden var bland viktigaste prioriteringarna. Dessutom uppger mer än en tredjedel (36 procent) av IT-beslutsfattare i Sverige att de prioriterar att flytta sin infrastruktur till kanten av nätverket –  så kallade network edge. I nätverkets kant möts människor, handel och digitala affärer i ett ekosystem i realtid och blir en del av hela organisationens teknologistrategi.

En skillnad mellan de svenska och globala siffrorna gäller planer på att satsa på att använda flera molnplattformar, så kallade multimolnarkitekturer.

Globalt planerar 45 procent företagen att investera i multicloud-infrastrukturer medan i Sverige ligger siffran endast på 28 procent. När det gäller vem som för närvarande använder en multicloud-strategi så ligger Sverige något efter med endast 12 procent. Detta kan jämföras med den globala siffran som hamnar på 17 procent.

För att stärka sin kompetens inom hybrid multicloud-lösningar tillkännagav Equinix nyligen förvärvet av bare metal automation plattformen Packet. Tillsammans med Equinix’s plattform, Equinix Cloud Exchange Fabric ™ (ECX Fabric ™), som stöder hybrida multicloud-strategier genom att direkt, säkert och dynamiskt ansluta distribuerad infrastruktur och digitala ekosystem globalt, kan nu företag kringgå det publika internet och nå nätverkets kant samtidigt som de undviker cybersäkerhetsrisker.

Genom att erbjuda ett nätverk av digitala förbindelser och molnhubbar i kanten av nätverket skalar Equinix bort komplexiteten för hybrid IT och skapar den skalbarhet och smidighet som krävs för framtida digitala affärer. Equinix tillhandahåller kritisk infrastruktur över hela världen via 55 marknaden. Det ger Equinix kunder möjlighet att säkert nå alla oavsett var de befinner sig och koppla samman allt som rör deras affärsverksamhet.

Citat:

Richard Villars, vice vd på analysföretaget IDC, med ansvar för datacenter och moln.

”När företagen hanterar följderna av COVID-19 fokuserar de på erbjuda bättre digitala upplevelser och att kunna utnyttja realtidsdata bättre. De sakerna är beroende av användning av flera olika molnmiljöer och edgelösningar på ett effektivt sätt. Företag som Equinix underlättar de här satsningarna genom enkla anslutningar till ett brett utbud av leverantörer av tjänster för hybrid- och multimoln.”

Maria Sundvall, vd Equinix Sverige

”Trenden att flytta ut till hybrid- och multimoln hade redan tagit fart globalt innan coronapandemin. Men som vår undersökning visar finns det ett glapp mellan företagens planer och nuläget. Det blir intressant att se hur snabbt den här transformationen kommer att gå, Nya lösningar för IT-infrastruktur, bland annat i molnet, är en stor anledning till att företag vänder sig till Equinix. De vill skapa arkitekturer baserade på hybrid- och multimoln med vilka de kan överföra data säkert via dedicerade privata nätverk. Det gör att de kan optimera sina IT-arkitekturer samtidigt som de minskar attackytorna för dem.”

Här följer några av höjdpunkterna från den tredje årliga upplagan av Global Interconnection Index:

Ÿ  Undersökningen som omfattade 2 485 IT-beslutsfattare i 23 länder genomfördes online mellan 1 och 16 augusti 2019. 102 av deltagarna var baserade i Sverige

Ÿ  34 procent av företagen i Sverige har sin IT-infrastruktur i molnet och 62 procent av svenska IT-beslutsfattare planerar att flytta fler IT-funktioner till molnet i framtiden. Detta kan jämföras med 71 procent globalt. Viktiga funktioner som flyttas till molnet är produktivitetsverktyg, äldre applikationer och databaser.

Ÿ  Av de som planerar att flytta dessa funktioner till molnet så kommer 46 procent av de svenska IT beslutsfattarna att göra det under de kommande tolv månaderna.

Ÿ  31 procent av alla IT-beslutsfattare i Sverige uppfattade cybersäkerhetsrisker kring molntillämpning som ett stort hot mot för deras verksamhet. Globalt sett är andelen 49 procent.

Ÿ  36 procent av de svenska företagen meddelade att de prioriterar att flytta infrastruktur till kanten av nätverket, så kallade edgelösningar. Globalt är andelen 50 procent och i USA hela 60 procent.

Ÿ  I den tredje årliga upplagan av Global Interconnection Index (GXI) förutspås att edgebaserad kommunikation kommer att öka 51 procent per år globalt fram till 2022. Då kommer volymen att ligga på mer än uppseendeväckande 13 300 Tbps.

Ÿ  Genom att kombinera Equinix tjänst Network Edge med ECX Fabric kan företag rulla ut virtuella enheter vid kanten av nätverken och ansluta dem till molnplattformar och till lokala nätverksleverantörer, med låga fördröjningar (low latency). Det gör att det går att ansluta sig till tusentals nya partner över hela världen.