Digitalisering – Utblick 2017

Wearables som kan effektivisera tillverkningsindustrin och förbättra säkerheten på arbetsplatsen.

Antalet uppkopplade produkter ökar stadigt. Uppskattningsvis används 8,4 miljarder uppkopplade produkter i Digitalisering - Utblick 2017 1år, alltifrån bilar till kylskåp. Samtidigt beskrivs ny teknik och robotar ofta som ett hot mot jobben. Men ny teknik kan även användas för att förbättra de anställdas arbetsmiljö. Tillsammans med ett start-up-företag testar TCS just nu ett koncept där fabriksarbetare utrustas med uppkopplade tröjor och skor. Med hjälp av maskininlärning kan IoT-lösningen identifiera mönster från data som samlas från bärarens arbetsrörelser. IoT-lösningen känner igen rörelsemönster vid olika arbetsmoment och sänder vibrationssignaler till arbetaren om till exempel kroppsställningen inte är optimal. På så sätt kan arbetaren också hitta den mest optimala arbetsmetoden för effektivisering, säkerhet och sitt eget välmående. Konceptet är just nu fortfarande under utveckling, men förhoppningen är att den kommer kunna användas inom några månader.

Data är världens mest värdefulla resurs – men vem kontrollerar den?

Data är numera mer värdefullt än olja, enligt The Economist. I en framtid där uppkopplade hushåll och självkörande bilar tillhör normen kommer nästan allt vi gör att registreras via de uppkopplade produkterna. EU:s kommande General Data Protection Regulation (GDPR) är ett regelverk som utvecklats för att säkerställa att företagen hanterar data på ett säkert sätt. GDPR är inte bara en reglering utan ger även företag förbättrade möjligheter att interagera med sina kunder. Med GDPR får individen möjlighet att återta kontrollen över sin data, vilket innebär att de lättare kan ta del av möjligheterna som deras data kan ge. För företag öppnas också nya möjligheter att kommunicera med kunder, då kunderna själva bestämmer vem som får ta del av deras konsumtionsmönster vilket kan påverka konsumentkampanjer och lojalitetsprogram. TCS Data Privacy-team utvecklar nu en app som kommer ge användare direktkontroll över sin data. Ju snabbare företagen inser potentialen med GDPR, desto snabbare kan de utveckla system och processer som är anpassade efter konsumenternas beteenden.

Framtiden för bärbara träningshjälpmedel

Allt fler tränings- och hälsointresserade äger någon form av uppkopplade träningshjälpmedel, så kallade wearables. Tekniken är oftast synlig, såsom träningsarmband eller träningsklocka, och visar vanligtvis enklare mätvärden såsom hjärtfrekvens, tidtagning, hastighet och antal förbrända kalorier. Den senaste generationen wearables, som ger mer detaljerad information och blir allt mindre synlig, kan numera integreras i skor och träningskläder. I en studie genomförd av TCS inför London Marathon 2017, uppger löpare att de önskar fler fysiska mätvärden i sina wearables. Flera företag utvecklar nu VR-produkter för gymanvändare och träningsprodukter som kan mäta vätskenivå och blodsockernivå i kroppen.