Döm inte ut bläcket

Offentlig sektor är idag hårt styrda gentemot laserskrivare i sina upphandlingar och ger inte bläckstråletillverkarna en rättvis chans i matchen. Det är dags för upphandlarna att öppna ögonen för bläckets miljö- och kostnadsmässiga fördelar, menar Vadim Couthon, Sverigechef på Epson.

För vart år som går utvecklas allt mer kostnadseffektiva och klimatsmarta teknikprodukter och lösningar för att uppnå de miljömässiga och ekonomiska krav som offentlig sektor ställer vid upphandlingar. Krav som gör att allt från miljöcertifierade dataskärmar till interaktiv samarbetsteknik blir allt viktigare.

Men det finns en revolutionerande teknisk utveckling som helt har förbisetts av offentlig sektor, nämligen de senaste årens utveckling av bläckstråleskrivare. De har i många år undvikits på grund av gamla argument om höga kostnader, låg kapacitet, skrivarhuvud som torkar igen, etcetera, etcetera.  Argument som sedan länge är förlegade men som offentlig sektor inte verkar ha uppmärksammat, då majoriteten av alla upphandlingar som görs idag uteslutande är av lasermodeller.bläcket

För ett antal år sedan när bläcktekniken var för ung och obeprövad kan jag köpa att det kändes som minerad mark. Men idag, när bläckstråletekniken är det primära valet inom såväl textil-, etikett- och annan storskalig produktion, förundras jag över hur upphandlingarna kan se ut som de gör.

Fördelarna med bläckstråleskrivare löper parallellt med samtliga viktiga krav som framställs i specifikationerna vid offentlig upphandling, bland annat kapade kostnader, höjd produktivitet och lägre miljöpåverkan. Se bara till Stockholms läns landsting och Miljöutmaning 2016 som med grundstommarna klimateffektivt, resurseffektivt och hälsofrämjande påtalar vikten av att anlitad leverantör ”alltid ska beakta Miljöutmaning 2016, de krav och riktlinjer som gäller för Stockholms läns landstings miljöarbete samt arbeta för att den negativa miljöpåverkan blir så liten som möjligt.”

Då ställer jag mig frågande till att de fortsätter upphandla laserskrivare, när Buyers Laboratory LLC (BLI) oberoende tester visar att bläckstråleskrivare, utöver ökad produktivitet och mindre underhåll, förbrukar upp till 96 procent mindre energi och genererar upp till 94 procent mindre avfall jämfört med laser. Procentsatser som talar sitt tydliga språk om vilka besparingar på miljö och sänkta förbrukningskostnader exempelvis Malmö Stad kunnat uppnå om de valt att upphandla 1 800 bläckstråleskrivare i stället för laserskrivare i höstas. Efter endast 80 000 utskrivna sidor, cirka 53 sidor per skrivare, hade förbrukningsmaterialet minskats med 93 procent från 7 800 gram till 530 gram. Energiförbrukningen för att skriva ut under 5 minuter hade minskat med över 95 procent, från 52 000 wH till 2 280 wH. Med ett avtal som då dessutom tecknats på två plus två år, ja då blir skillnaderna än större.

Om inte miljöargumenten är tillräckliga, visar dessutom en oberoende europeisk undersökning av BLI att företag kan spara över 55 miljoner euro årligen med ny bläckstråleteknik, omfattande kostnadsbesparingar som offentlig sektor idag verkar blunda för. Att upphandla som man alltid har gjort tidigare är förvisso bekvämt och tidsbesparande, men är det miljö- och kostnadsmässigt försvarbart?

Jag vill därför uppmana er som upphandlar utskrifts- och kopieringssystem, ta er tid och se till faktabaserade argument i stället för gamla och förlegade fördomar om en teknik som förtjänar ett mycket bättre rykte än vad den just nu har. Har ni har ett verkligt intresse i att göra skillnad för miljön och får omfattande kostnadsbesparingar på köpet, ge då bläckstråleskrivarna en ärlig chans i era framtida upphandlingar.

Vadim Couthon, Sverigechef på Epson

 

[1] Enligt LBI:s tester genomförda på Epsons uppdrag under två månader fram till och med april 2015 mot ett urval konkurrerande apparater. Mer information finns på www.epson.se/inkjetsaving

[2] Enligt LBI:s tester genomförda på Epsons uppdrag under två månader fram till och med april 2015 mot ett urval konkurrerande apparater. Mer information finns på www.epson.se/inkjetsaving

[3] Enligt LBI:s tester genomförda på Epsons uppdrag under två månader fram till och med april 2015 mot ett urval konkurrerande apparater. Mer information finns på www.epson.se/inkjetsaving

[4] Beräkningen baseras på IDC-data över utskriftsvolym och antalet företag i Västeuropa, på BLI-data över den tid som sparas in i samband med ingrepp på WorkForce Pro RIPS-modeller samt på genomsnittlig timarbetskostnad tillhandahållen av Eurostat. Mer information finns på www.epson.se/inkjetsaving

Post Comment