DQC certifierat enligt Great Place To Work!

Vi är stolta över att kunna meddela att vi numera är certifierade enligt Great Place To Work internationella standard för utvärdering av arbetsplatskultur och att vi uppfyller kraven för utmärkelsen.

DQC certifierat enligt Great Place To Work! 1Vi har även med hjälp av Great Place To Work genomfört en medarbetarundersökning som utvärderar medarbetarnas uppfattning om Trovärdighet, Respekt, Rättvisa, Stolthet och Kultur i organisationen. Extra kul i sammanhanget är att vi uppnådde 100% svarsfrekvens, vilket utmärker oss i jämförelse med andra IT-bolag av vår storlek, och att vårt så kallade “Trust Index” landade en bit över snittet totalt sett. Det är också speciellt glädjande att samtliga DQC:are som deltog i undersökningen känner en sådan stolthet och förtroende för det vi levererar att de alla svarat “ja” på frågan om de kan rekommendera våra produkter och tjänster.

Vi är fantastiskt stolta över certifieringen och framför allt över alla DQC:are som tillsammans skapar vår arbetsplatskultur och därmed förutsättningarna för utmärkelsen!