Driftlösning för affärskritisk information hos Optidev

Candidator DGC lever upp till höga krav på säkerhet, tillgänglighet, redundans, transparens och skalbarhet och väljs därför till IT-driftleverantör för Optidev.

Driftlösning för affärskritisk information hos OptidevOptidev utvecklar plattformar och kundmiljöer inom logistik och transport för stora välkända bolag. Deras lösningar hanterar affärskritisk information och otroligt många transaktioner genom hela värdekedjan. Optidev efterfrågade en leverantör som kunde leverera en omfattande drift för deras kunder där några av de viktigaste faktorerna var hög säkerhet, tillgänglighet och redundans. Candidator DGC som valdes som den mest passande IT-leverantören driftar nu Optidevs miljöer och har genomfört de första skarpa transaktionerna.

Candidator DGC har hög kunskap om nät och serverdrift, och med Optidevs stora antal förbindelser och transaktioner var detta en viktig del av leveransen. Kraven på transparens och flexibilitet löstes genom att Optidevs tekniker har full insyn och kontroll på Candidator DGCs arbete i kundportalen vilket är möjligt via Candidator DGCs egenutvecklade plattform Cendot.

”Vi tog fram en lösning för Optidev där vi levererar våra standardtjänster på ett stabilt och smidigt sätt anpassat efter deras verksamhet. Vi har mött alla krav och önskemål från deras verksamhet, leveransen är skalbar och de har tillgång till vår support dygnet runt. Det känns verkligen som att vi hittat den ultimata driftslösningen för Optidevs kritiska miljöer.” säger Tobias Hallengren, Candidator DGC.

”Vi har gått igenom en lång urvalsprocess för att framtidssäkra vår drift av affärskritiska lösningar. Valet föll till slut på Candidator DGC där vi hittade alla de komponenter som krävs för att på ett säkert och effektivt sätt serva några av Sveriges största bolag med våra lösningar dygnet runt. Candidator DGCs kundportal var en viktig parameter i vårt beslut. Genom kundportalen hängde allt från offert till leverans ihop och gav oss en mycket professionell upplevelse. Vi har haft en kraftig tillväxt de senaste åren och har fått ombord ett antal stora kunder inom olika segment. Candidator DGC har den kunskap och den storlek vi behöver för att vi ska känna att vi kan växa tillsammans.” säger David Landerborn, Optidev.