Drönarbranschen lyfter – spås ljus framtid

Sveriges största drönarkonferens gick av stapeln den 5-6 november i Linköping och samlade en rekordpublik.

Drönarbranschen lyfter – spås ljus framtid 1
Infrastrukturminister Tomas Eneroth med världens största drönare på UAS Forum 2019.

Infrastrukturministern var en av talarna. Mötesplatsen riktar sig till alla som vill diskutera, påverka och lära mer om hur vi i Sverige på bästa sätt kan ta till vara potentialen med vår hjälpreda drönaren. Drönarna integreras alltmer i arbetsprocesser och effektiviserar vårt samhälle.

Drönare används inom vitt skilda sektorer som samhällsbyggnad, industri, transport och skogs- och jordbruk. När Sveriges största mötesplats inom drönare, UAS Forum 2019, genomfördes i Linköping den 5-6 november fick den stora publiken höra om praktikfall i framkant.

Infrastrukturministerns budskap

Infrastrukturminister Tomas Eneroth sa i sitt tal på konferensen att Sverige ska vara en permanent världsutställning för att använda ny teknik som drönare, och att regeringen har en viktig uppgift i att se till så att regelverket hänger med och inte utgör ett hinder. Drönarteknik är en motor för ett elektrifierat transportsystem och ett fossilfritt Sverige samt en kritisk del av en innovativ industri.

Tomas Eneroths budskap till branschen var:

– Fortsätt utveckla drönarverksamheten i Sverige och utforska tillämpningarna! Vi behöver tänka industriellt för att kunna skala upp våra innovationer.

Drönare ger samhällsbyggnadssektorn en unik chans

Att använda fjärrstyrda luftfarkoster för att samla in data om våra städer och kommuner och byggarbetsplatser är idag en utbredd arbetsmetod. Även i förvaltning av fastigheter och kraftledningar är tekniken idag oumbärlig, då farliga inspektionsuppdrag kan utföras av drönare.

– I kommunerna samlar man in data till samhällsbyggnadsprocessen både snabbare och med högre kvalitet med hjälp av drönare. Det minskar förvaltningens kostnader, och genom att visualisera den tänkta stadsutvecklingen med drönarbilder får medborgarna större möjlighet att vara med och påverka. Data och bilder från drönare används också i utvecklingen av digitala tvillingar av städer, säger Eric Jeansson, ordförande Geoforum Sverige, som är en av arrangörerna av UAS Forum 2019.

På sikt kan man tänka sig helt autonoma drönare, både i luften, på marken och i vattnet. Drönare kan hjälpa till med datainsamling om framdriften av ett byggprojekt. De kan också utföra arbetsmoment på byggplatsen. I kombination med robotik kan man tänka sig drönare som utför mer avancerade arbetsuppgifter som montering.

– Samhällsbyggnadssektorn har en unik chans att utveckla branschen med hjälp av drönare. Bygg- och anläggningsplatsen är avgränsad och man har rådighet över arbetsområdet. Det ger samhällsbyggnadssektorn ett försprång med nuvarande regelverk och vi kan använd de data som samlas in till väldigt mycket, säger Susanne Nellemann Ek, vd för BIM Alliance, som är en av arrangörerna.

Utveckling av regelverket för drönare är centralt

– Sverige behöver ta flera steg i utvecklingen av regelverket för att vi ska ta tillvara drönarens potential. Det handlar till exempel om utveckling av regelverket som reglerar drönaranvändning och testbäddar som plats för innovation, i både glesbygd samt stadsmiljö, säger Urban Wahlberg, UAS Forum Sweden.

Sverige storsatsar på den nya drönartekniken

Stämningen på konferensen lyfte ytterligare när Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) presenterade innovation med system som inkluderar drönare. Det är Sveriges enskilt största forskningsprogram någonsin. En del av det handlar om autonoma system för sjöräddning. Fredrik Falkman, Sjöräddningssällskapet, visade hur drönare kan flyga ut till båtar med nödrop och ge information tillbaka till ledningscentralen om vilken insats som behövs och hur bråttom det är.

Danmark och internationellt

Sik Cambon Jensen, KMD, var huvudtalare och gav en internationell utblick och delade erfarenheter från vårt grannland Danmark. Hans budskap var: När du jobbar med drönare, tänk då: ”vad kan jag göra för att vi ska nå FN:s hållbarhetsmål?”