Dubbla utmärkelser för PwC:s cybersäkerhetskonsulter

På kort tid har PwC:s specialister inom cybersäkerhet tagit hem två prestigefulla utmärkelser som ledande konsultföretag inom cybersäkerhet.

Dubbla utmärkelser för PwC:s cybersäkerhetskonsulter 1Bland annat är det PwC:s helhetsperspektiv när det gäller cybersäkerhet, teknisk kompetens och förmåga att kommunicera med företagsledningar, som lyfter PwC till topp i de här två kartläggningarna.

– Eftersom vår ambition är att bidra till ett säkrare digitalt samhälle, så är de här utmärkelserna självklart viktiga kvitton på att vi är på rätt väg. Särskilt roligt är det att vi hamnar i topp i två oberoende undersökningar, säger Jakob Bundgaard, ansvarig för Cyber Security, PwC Sverige.

Enligt ALM Intelligence är PwC för andra året i rad ett ledande konsultföretag inom cybersäkerhet. ALM Intelligence framhåller PwC: s helhetsperspektiv som samlar olika kunskapsområden och skapar skräddarsydda lösningar för kundens specifika behov och med fokus på att koppla ihop strategiska risker med affärsstrategier. Rapporten lyfter även fram PwC:s investeringar i så kallade experience och delivery centers, förvärv inom AI, maskininlärning och analys, samt expansion av tjänster.

Dessutom utnämndes nyligen PwC:s cybersäkerhetskonsulter som ledande företag i Forresters kartläggning European Cybersecurity Consulting Providers. Forrester konstaterar att PwC differentierar sig genom högteknisk kompetens med förmåga att kommunicera om cybersäkerhet på ledningsnivå. Dessutom nämner Forrester kvalitet i leveransmodeller och det värdefulla stöd som ges till CISO:er (informationssäkerhetschefer). Kunderna som medverkat i rapporten lyfter fram kompetenta och erfarna konsulter, flexibilitet och branschkunskap som styrkor.

– De här resultaten bekräftar hur vi arbetar för att hjälpa våra kunder navigera bland de digitala hoten. Digitaliseringen av samhälle och näringsliv medför nya utmaningar och sårbarheter för många organisationer, vilket innebär att cybersäkerhet blir en allt viktigare del av affärsstrategin, avslutar Jakob Bundgaard.