Dustin: ”De arbetar redan idag med två separata enheter”

Det slog ner som en bomb. Men när dammet lagt sig efter nedslaget tedde sig beskedet om att HP delar bolaget i två logiskt och rimligt – och bra. Vi frågade partnerledet vilken betydelse de tror att planerna får.

HP-delning inger hopp i kanalen

Robert Pap, inköpsdirektör Dustin
Robert Pap, inköpsdirektör Dustin.

Robert Pap, inköpsdirektör, Dustin

När fick du reda på HPs planer att dela upp bolaget?
– I samband med offentliggörandet.

Vilken var din första reaktion?
– Låter logiskt och förståeligt då verksamheterna skiljer sig åt en hel del.

Hur tror du att det kommer att påverka er? Hur hoppas du att kommer att påverka er?
– Vi tror inte att detta kommer att påverka oss på kort sikt. Hur det blir på lång sikt kan jag inte sia om men HP har ju tidigare prövat olika sätt att hantera sin komplexa verksamhet och det har alltid fungerat väl.

På vilket sätt skulle HP kunna bli en (eller två) bättre leverantörspartner för er efter uppdelningen?
– HP arbetar redan idag med två separata enheter, pc-print och EG [enterprise group, reds. anm.], där vi har mycket bra samarbete med båda delarna. Så kan vi bara fortsätta utifrån dagens samarbete och utveckla det så är vi nöjda.

Post Comment