Dustin förstärker erbjudandet i Danmark med hostingförvärv

Dustin har tecknat avtal om att förvärva danska Norriqs affärsområde för hosting och outsourcing av IT-tjänster. 

I samband med förvärvet ingår Dustin och Norriq ett strategiskt Dustin förstärker erbjudandet i Danmark med hostingförvärv 1samarbete som kommer att bredda kunderbjudandet för båda bolagen. Dustin stärker sitt erbjudande av mer avancerade tjänster och lösningar på den danska marknaden och breddar kundbasen inom kärnsegmentet små och medelstora företag. Norriq får en möjlighet att erbjuda sina ERP-lösningar även till Dustins kundbas.

– Vi förvärvar spetskompetens kring hostinglösningar och breddar vårt erbjudande på den danska marknaden. Samtidigt får vi en strategisk partner i Norriq som kommer hjälpa oss att växa vår affär inom abonnemangstjänster. Nu har vi starka hostingerbjudanden på flera marknader något som blir allt viktigare för våra kunder, säger Jens Haviken, VP Services & Solutions Dustin.