Dustin förvärvar ledande norsk leverantör av IT-infrastrukturlösningar

Dustin har tecknat avtal om att förvärva norska Core Services som är en av de ledande aktörerna inom den nya generationens datacenterlösningar, Software Defined Datacenter.

Dustin förvärvar ledande norsk leverantör av IT-infrastrukturlösningar 1Förvärvet breddar Dustins utbud inom avancerade produkter och tjänster och stärker positionen som helhetsleverantör för IT-infrastruktur. 

Core Services är specialiserade på produkter och lösningar för datarum och kompletterar Dustins förvärv av Purity IT som levererar tjänster inom backup och lagring.

– Core Services är ett snabbväxande bolag med spetskompetens inom datacenter, IT-infrastruktur och säkerhetslösningar. Med Core Services och Purity får vi ett starkt helhetserbjudande för datarum i Norge där vi kan skapa synergier och bredda den totala kundbasen, säger Jens Haviken, VP Services & Solutions Dustin.

Core Services grundades 2010 och omsatte 236 MNOK under 2016. Bolaget har 20 anställda och förvärvas av en ägargrupp bestående av 11 av företagets medarbetare. Förvärvet bedöms ha en marginell påverkan på Dustins vinst per aktie under innevarande räkenskapsår.

– Genom att bli en del av Dustin kommer vi kunna växa snabbare inom våra fokusområden såsom datacenter och säkerhet. Vi kommer också kunna dra nytta av deras effektiva modeller för försäljning och distribution av volymprodukter, något som våra kunder kommer ha nytta av. Dustin har också en stark kultur med kunden i fokus vilket är i linje med våra värderingar. De här synergierna har varit avgörande för oss, säger Britt Aas Fidjestøl VD för Core Services.