Dustin ökar förändringstakten inom tjänster och lösningar – genomför effektivisering

Dustin ökar takten för den planerade utvecklingen inom tjänster och lösningar genom att konsolidera kontor och reducera personalstyrkan inom ramen för befintlig strategi.

Dustin ökar förändringstakten inom tjänster och lösningar – genomför effektivisering 1
Thomas Ekman VD och koncernchef Dustin

Det innebär en uppskattad engångskostnad på 25 MSEK vilket leder till en beräknad årlig besparing på 40 MSEK.​

– Den ökade digitaliseringstakten i samhället, som påskyndats av coronapandemin, har gjort det möjligt att öka takten i implementationen av strategin för tjänster och lösningar. Vi ser att de kundbeteenden som förväntades ta några år nu skett på bara några veckor. Därför ser vi att det är en nödvändighet att påskynda utrullningen av vår strategi för standardiserade tjänster och lösningar, säger Thomas Ekman VD och koncernchef Dustin.

Förändringen innebär att 14 kontor, som kommit med förvärv, avses avvecklas och att personalstyrkan avses reduceras med cirka 50 tjänster. Dessa förändringar är föremål för fackliga förhandlingar som nu kommer att inledas. Förändringarna berör Sverige, Danmark, Finland och Norge.​

Kostnaden kommer att redovisas som en jämförelsestörande post i resultatet för tredje kvartalet 2019/20.