Dustin säljer IT-Hantverkarna

Dustin har avyttrat IT-Hantverkarna till Pegital som äger och utvecklar tjänstebolag. Syftet är att renodla Dustins erbjudande och fokusera på standardiserade IT-driftstjänster samt mer avancerade tjänster och lösningar. 

Dustin säljer IT-Hantverkarna 1Samtliga drygt 80 medarbetare på IT-Hantverkarna följer med till den nya ägaren. Pegital förvärvar och vidareutvecklar tjänsteverksamheter och är via bolag delägare i Fortner, HomeMaid och Veteranpoolen.

– Genom att sälja IT-Hantverkarna kan Dustin renodla erbjudandet och fullt ut fokusera på standardiserade IT-driftstjänster för mindre företag och mer avancerade tjänster och lösningar för större företag. De delar inom IT-Hantverkarna som arbetat med standardiserade tjänster har integrerats i Dustin. Samtidigt får IT-Hantverkarna en ny ägare med fokus på att utveckla deras erbjudande av mer skräddarsydda lösningar för mindre företag, säger Jens Haviken VP Services & Solutions.

Avyttringen bedöms ha en marginell påverkan på Dustins vinst per aktie under innevarande räkenskapsår.

– IT-Hantverkarna passar väl in i vår grupp av tjänstebolag. Kombinationen av erbjudandet och de engagerade och kompetenta medarbetarna gör att vi ser stora möjligheter att fortsätta utveckla verksamheten, säger Andreas Gindin styrelseordförande Pegital.