Dustin stärker positionen inom standardiserade tjänster med danskt förvärv

Exato är specialiserade på standardiserade tjänster inklusive IT-säkerhet där mer än hälften av intäkterna kommer från abonnemangstjänster till framför allt små och medelstora företag.

Dustin stärker positionen inom standardiserade tjänster med danskt förvärv 1
Alexandra Drevenlid EVP Services & Solutions Dustin.

Förvärvet bidrar till Dustins strategi att öka försäljningen av tjänster bland annat genom förvärv. Exato stärker och kompletterar Dustins erbjudande i Danmark.

-Exato passar väl in i vår strategi med fokus på standardiserade tjänster som kunderna köper som abonnemang. Deras senaste satsning på standardiserade IT-säkerhetstjänster kommer bidra till att ytterligare stärka Dustins erbjudandeportfölj samtidigt som de stärker vår kapacitet inom managerade tjänster på den danska marknaden, säger Alexandra Drevenlid EVP Services & Solutions Dustin.

Exato omsatte cirka 30 MDKK under förra räkenskapsåret. Bolaget har närmare 20 medarbetare vid kontor i Köpenhamn och Odense och förvärvas av de fyra grundarna som kommer arbeta kvar i bolaget.

-Att bli en del av Dustin är en fantastisk möjlighet och ett naturligt nästa steg för oss. Det gör det möjligt för oss att fortsätta fokusera på att utveckla och leverera standardiserade erbjudanden, men till en större kundbas, säger Anders Vedel, VD på Exato.

Bolaget konsolideras i Dustin under september. Förvärvet bedöms ha en marginell påverkan på Dustins vinst per aktie under innevarande räkenskapsår.