Dustin vinner avtal för avancerade tjänster och lösningar

Dustin har vunnit en upphandling av molnbaserade tjänster i form av back-up, och lagring med norska public service bolaget NRK.

Dustin vinner avtal för avancerade tjänster och lösningar 1
Thomas Ekman, VD och koncernchef Dustin

Tjänsterna levereras av Dustins helägda bolag Purity IT som förvärvades våren 2017.

Avtalet löper över tre år med möjlighet till förlängning i ytterligare totalt två år och omfattar 20 av NRKs datacenter i Norge.

– Det är en milstolpe för Dustin att teckna ett tjänsteavtal av den här omfattningen och med en aktör som ställer väldigt höga krav på smarta tekniska lösningar med hög säkerhet. Det visar hur vi hela tiden utvecklar vårt erbjudande och potentialen i mer avancerade tjänster och lösningar, säger Thomas Ekman, VD och koncernchef Dustin.