Dustin vinner nytt ramavtal med Försvaret och FMV

Dustin har vunnit ett nytt ramavtal för servrar och lagring med tillhörande tjänster med den svenska Försvarsmakten och Försvarets materielverk.

Det årliga avtalsvärdet beräknas till cirka 100 MSEK.ramavtal_14_0

Avtalet löper över två år med möjlighet till förlängning med ytterligare totalt fem år. Avtalet ”Server x86 lagring och tillhörande tjänster”, har tidigare varit föremål för överprövning.

– Vi har gjort en långsiktig satsning på att bygga kompetens inom infrastruktur och datacenter. Avtalet med Försvarsmakten och Försvarets materielverk är en kvalitetsstämpel som visar att vi har ett konkurrenskraftigt erbjudande för både produkter och lösningar, säger Georgi Ganev, VD och koncernchef Dustin.

Post Comment