Dustins hållbarhetsredovisning 2014/15 – ett steg mot en cirkulär ekonomi

Som ett led i Dustins hållbarhetsarbete publiceras idag bolagets hållbarhetsredovisning med mål kring klimatpåverkan, jämställdhet och resursanvändning.

Produkterna Dustin säljer har en lång kedja av påverkan både socialt och på miljön. Det är allt från utvinning av metaller och mineraler till tillverkning, användning och slutligen när produkterna inte används längre. För att få en bättre överblick och kunna driva utvecklingen framåt har Dustin satt tydliga mål och kommer följa upp resultatet i en årlig hållbarhetsredovisning. cirkulär ekonomi

– Med vårt hållbarhetsarbete vill vi minska vår egen, våra leverantörers och våra kunders påverkan men också bidra till att steg för steg driva utvecklingen framåt i branschen som helhet. Vi gör det genom att ställa krav på miljö och socialt ansvar både på oss själva och på våra leverantörer och vi hoppas att våra kunder ska ställa krav på både oss och andra. Det är så vi blir bättre, säger Georgi Ganev VD och koncernchef för Dustin.

Under året har Dustin ingått ett långsiktigt samarbete med Världsnaturfonden WWF med syfte att gemensamt genomföra aktiviteter som bidrar till att minska Dustins och IT-sektorns klimatpåverkan. Inom ramen för samarbetet stödjer Dustin WWFs globala klimatinitiativ Climate Solvers.

Bland Dustins mål:

-Minska klimatpåverkan med 40 procent till 2020

-Förlänga livslängden på produkter inom verksamheten med 20 procent

-Återta 140 000 sålda produkter till 2020

-Vardera kön ska senast år 2020 vara representerat till minst 40 och max 60 procent

-100% av leverantörer från vilka Dustin köper för mer än 200 000 SEK/år ska uppfylla åtagandena i Dustins uppförandekod

 

Post Comment