Eaton lanserar branschens första UPS-as-a-Reserve-tjänst för att stödja elnätet i frekvenshållningsreserv

Eaton skapar en energitjänst för datacenter som kommer göra det möjligt för organisationer att delta i frekvensreglering på elnätsnivå genom att använda UPS-reservkraft.

Eaton lanserar branschens första UPS-as-a-Reserve-tjänst för att stödja elnätet i frekvenshållningsreserv 1Tjänsten, som heter UPS-as-a-Reserve (UPSaaR), är den första i sitt slag för datacenterbranschen och lanseras som ett resultat av behovet inom branschen att maximera potentiella vinster från investeringar i datacenter, samt möjligheterna att hjälpa energileverantörer att balansera en hållbar energiefterfrågan. Tjänsten är utformad för stora datacenteroperatörer som leverantörer av molntjänster och ett datacenter kan förvänta sig avkastningar på upp till 50 000 euro per MW som tilldelas elnätet per år.

Eaton har utvecklat tjänsten i nära samarbete med Fortum, en ledande energileverantör i de nordiska och baltiska länderna. När energimarknaderna går över från bränslebaserad energi till förnybar energi finns det en risk att själva produktionen blir mer oförutsägbar och att det blir svårare att göra prognoser för och balansera strömförsörjningen. Som några av världens snabbast växande energiförbrukare kan datacenter spela en viktig roll på den här marknaden.

– I stället för att bara efterfråga energi kan datacenter stödja elnätet och få kompensation för det. Yrkesverksamma inom datacenterbranschen kan skapa en strategi för intäktsgenerering kring tillgångarna som de redan har, exempelvis UPS. Det ligger gratis pengar på golvet som bara väntar på att bli upplockade, säger Mats Wiman, projektchef på Eaton.

Samarbetet mellan Eaton och Fortum har visat att UPS-system och batterier kan användas på ett säkert och effektivt sätt i syfte att vidta åtgärder relaterade till svar på efterfrågan utan att UPS:ens primära funktion äventyras. Tjänsten ger organisationer kontroll över sin energi eftersom de kan välja hur mycket kapacitet de ska erbjuda och när det ska göras. De kan också sätta priset de handlar för. Genom att samarbeta med en kommersiell energiaggregator kan datacenter erbjuda sin kapacitet till det ”nationella elnätet” eller en operatör för överföringssystem. Eaton kommer att installera funktionen och tillhandahålla ett kommunikationsgränssnitt till aggregatorsystemet. Tjänsten är aggregatorneutral, så organisationer kan välja att arbeta med vilken leverantör de vill.