Eaton lanserar Open Source-programvara för datacenterövervakning

Eaton har lanserat en ny programvara för övervakning av datacenter för att ge IT-ansvariga ett helhetsperspektiv på deras IT-infrastruktur.

Med den nya Intelligent Power Manager (IPM) Infrastructure kan anställda i IT-miljöer och datacenter Eaton lanserar Open Source-programvara för datacenterövervakning 1snabbt och enkelt förstå och övervaka datacentrets parametrar för strömförsörjning, miljö och fysisk kapacitet – allt inom ramen för IT-infrastrukturen. Med denna information kan IT-ansvariga planera förändringar, förutse utmaningar och fatta smarta beslut för att optimera effektiviteten och säkra verksamhetskontinuiteten.

IPM Infrastructure är baserad på open source-projektet 42ITy, vilket möjliggör neutral datainsamling och integration med andra leverantörers produkter. Programvaran är snabb och enkel att använda och är inbyggd i en Eaton Intelligent Power Controller. Den kompakta, 1U höga, halvbreda styrenheten har en omfattande uppsättning Ethernet-, seriekommunikations- och USB-portar, samt process-I/O-kanaler.

Detta breda urval av portar och protokoll innebär att styrenheten kan användas som en lokal, central lagringsplats för data från annan utrustning, såsom intelligenta kraftdistributionsenheter (PDU:er) och avbrottsfri kraftförsörjning (UPS:er). Sensorer för temperatur och fuktighet kan också anslutas.

Alla dessa data kan ses på en ansluten enhet via ett intuitivt, lyhört webbgränssnitt, vilket möjliggör snabba svar på händelser och minskad Mean Time To Repair (MTTR). Data kan också levereras till andra nätverksplatser och programvarumiljöer, samt omvandlas till lättanvända programtrendindikatorer och diagram, vilket ger användare en bättre förståelse för hur kapaciteten i deras IT-miljöer eller datacenter utvecklas över tid.

IPM Infrastructure kommer inledningsvis att finnas tillgänglig för mindre IT-applikationer bestående av upp till tio rack, med en version för storskaliga tillämpningar på gång under 2017.