Elanders samarbetar med Veeam och uppfyller GDPR-kraven med en modern backuplösning

Med den nya lösningen sparar Elanders ungefär 80 000 kronor per år

Elanders samarbetar med Veeam och uppfyller GDPR-kraven med en modern backuplösning 1
Victor Engelbrecht Dohlmann, Nordenchef Veeam Software

Elanders har förändrats en hel del sedan starten som tryckeri 1908. En tid var företaget ansvariga för att trycka alla telefonkataloger i Sverige och större delen av Norden. Nästa steg var att sköta tryck av manualer åt stora, internationella tillverkare av mobiltelefoner, bilar, lastbilar, vitvaror och mycket mer. Samtidigt försåg Elanders företagen med just-in-time- och just-in-sequence-leveranser av material till fabrikerna.

För att minska sitt beroende av kommersiella trycksaker inledde Elanders en serie uppköp över hela världen för att expandera till nya marknader, kundsegment och tjänster. Detta ledde till nya satsningar inom förpackning, e-handel och fjärdepartslogistik.

Idag är Elander världsledande inom supply chain management, med kontor i 19 länder. Med det kom även en växande mängd data, och som växer med åtminstone 30 procent per år.

– Att försäkra oss om att vår data alltid finns tillgänglig är livsviktigt för vår verksamhet, säger Magnus Blomvé, IT Operations Manager på Elanders Sverige AB.

För att säkra tillgängligheten av data virtualiserade Blové och hans kollegor företagets fysiska servrar med VMware vSphere och fokuserade på företagssäkerhet. Samtidigt närmade sig deadline för EU:s GDPR-direktiv allt snabbare.

– Trots våra ansträngningar återstod en utmaning, säger Blomvé. Vår backuplösning var långsam, opålitlig och drogs med dålig prestanda. Det gjorde vår datalagring osäker, vilket satte hela företaget i riskzonen.

Om Elanders data inte finns tillgänglig hela tiden kan det leda till missade deadlines.
– En bil- eller hårdvarutillverkare kan inte pausa sin produktion medan de väntar på leveranser från oss, säger han. Det är så du förlorar kunder.

– Vi är mycket glada över att Elanders valde att implementera Veeams Availability Suite för att försäkra sig att företagets data alltid är tillgängligt. Vi underlättar för Elanders att följa servicenivåavtalen (SLA:s) de har mot sina kunder och kan därigenom lättare följa EU:s GDPR-direktiv, säger Victor Engelbrecht Dohlmann, Nordenchef Veeam Software.

– Veeam är anledningen till att vår data alltid är tillgänglig, säger Blomvé. Deras lösning är snabb, pålitlig och lättanvänd.

Ny lösning för säkerhetskopior spara pengar

Kort efter att Veeams lösning implementerats ersatte Elanders Sverige AB sin underpresterande hårdvara med HPE 3PAR Storeserv.

Veeam och HPE 3PAR StoreServ är även mer priseffektivt än Elanders tidigare lösning. Den nya lösningen för säkerhetskopior sparar företaget ungefär 80 000 kronor per år. Detta samtidigt som lösningen ger Elanders helt nya möjligheter att fortsätta hålla samma utvecklingstakt även i framtiden.

– Vi valde HPE 3PAR StoreServ just för dess tighta integration med Veeam, säger Blomvé. De tidigare begränsningarna vi hade är som bortblåsta.