Elastx och Arbor i samarbete: Kunder får ökat skydd mot överbelastningsattacker

Samarbetet med Arbor har till stor del drivits av kunddriven efterfrågan på avancerade skyddstjänster inom DDoS-området” – Henrik Grankvist, COO Elastx
Sverige-baserade IT-företaget Elastx, en oberoende leverantör av molntjänstplattformar, har ingått ett avtal med IT-säkerhetsföretaget Arbor Networks. Avtalet innebär att Elastx kompletterar sitt erbjudande med Arbors avancerade skydd mot överbelastningsattacker (DDoS) av olika slag. Därigenom får Elastx kunder tillgång till skydd som även täcker in attacker mot applikationslagret.
logo

– Samarbetet med Arbor har till stor del drivits av kunddriven efterfrågan på avancerade skyddstjänster inom DDoS-området, säger Henrik Grankvist, COO på Elastx. Det är glädjande att allt fler svenska myndigheter, organisationer och företag inser vilka problem som sådana attacker kan ställa till med, och nu väljer att skydda sig på bästa sätt redan innan något händer.

– Attacker mot applikationslagret kan vara särskilt knepiga att upptäcka och hantera eftersom de ofta är utformade för att se ut som legitima händelser i användargränssnittet, säger Joakim Öhman, CTO på Elastx. Som leverantör av molnbaserade plattformar är det avgörande för oss att ligga i framkant även inom säkerhetsområdet. Det gör vi nu tack vare avtalet med Arbor Networks.

Elastx utmärker sig på marknaden bland annat genom att kunna automatisera applikationsdrift via molnbaserade plattformar, där all data hanteras inom Sveriges gränser. Kunder bibehåller kontrollen över sina applikationer samtidigt som de löser drifthanteringen på ett sätt som gör det möjligt för IT-avdelningen att växla fokus från att underhålla befintliga system och applikationer till att istället proaktivt arbeta med IT ur ett verksamhetsutvecklingsperspektiv.

Många av dagens företag, myndigheter och organisationer är helt beroende av den internetbaserade verksamheten, vilket gör att de blir alltmer sårbara för IT-attacker. Tack vare Elastx molnbaserade tjänster, vilka nu även omfattar Arbors skyddslösningar, behöver företag och organisationer varken köpa egen infrastruktur för driften eller jobba med tidskrävande och ständigt återkommande patchning av sårbarheter i IT-miljön.

– Med Elastx erbjudande blir det möjligt för företag och organisationer att skydda sig även mot de attacktoppar som alla verksamheter förr eller senare drabbas av, säger Olli Lähteenmaa, Norden-ansvarig på Arbor Networks. IT-brottslingar ligger ofta steget före sina offer, men samarbetet mellan oss och Elastx är ett resultat av att medvetenheten om hoten och dess konsekvenser är betydligt större nu än för bara något år sedan.

Post Comment