Elkjøp Nordic AS signerade den 23 oktober ett avtal om uppköp av service- och reparationsföretaget Infocare Workshop.

Företaget har varit Elkjøp-koncernens huvudsakliga samarbetspartner för verkstadstjänster inom produktkategorierna TV, ljud, data, surfplattor och kameror sedan 2007.

Människor har aldrig varit mer beroende av sina elektroniska produkter än idag och det är oerhört viktigt att reparationerna går smidigt och effektivt. Det stora flertalet uppger att det är mycket viktigt att de får snabb och bra hjälp om någonting går fel, säger Niclas Eriksson, VD på Elgiganten.

Infocare Workshop har 330 anställda och omsätter för ca 350 miljoner kronor. De har fyra verkstäder i Norden lokaliserade i Kongsvinger (Norge), Helsingfors (Finland) samt Växjö och Linköping (Sverige).

Elkjøp står för ungefär halvparten av volymerna som Infocare hanterar, resterande kommer från andra samarbetspartners.

Genom det här förvärvet får vi en viktig del av värdekedjan och kunderbjudandet inlemmat i vår egen verksamhet. Det kommer att stärka vårt erbjudande väsentligt och dessutom säkra att vi även fortsättningsvis har en effektiv och kompetent after sales-verksamhet lokalt i Norden, säger Jaan Ivar Semlitsch, Koncernchef för Elkjøp Nordic AS.

Infocare Workshop hanterar 300 000-400 000 reparationer per år. Uppgifter om köpet har skickats till konkurrensmyndigheterna som nu ska granska och godkänna affären.