Eltel avyttrar Communication-verksamheten i Polen

Eltel har tecknat ett avtal om att avyttra sin polska Communication-verksamhet till VINCI Energies, en global aktör inom koncessioner, bygg och anläggning. Affären förväntas slutföras under tredje kvartalet 2019.

Eltel avyttrar Communication-verksamheten i Polen 1Transaktionen beräknas skapa en positiv kassaflödespåverkan på 10 miljoner euro och ha ett positivt resultat om ungefär 1 miljon euro på Group EBIT. Avyttringen är föremål för myndighetsgodkännande.

– Vi har under åren utvecklat Communication Polen på ett framgångsrikt sätt och är nöjda att verksamheten nu får en ny ägare vilket innebär att den kan fortsätta att växa. Avyttringen skapar samtidigt värde för oss och våra aktieägare, då den stärker vår balansräkning och vårt nordiska fokus, säger Casimir Lindholm, VD och koncernchef på Eltel.

Avyttringen är en del i strategin där Eltel mer tydligt fokuserar på att utveckla den nordiska marknaden där bolaget har en ledande marknadsposition, hög kompetens och där affärsmodellen är repetitiv samt primärt bygg-, service- och underhållsinriktad.