En hel bransch är i förändring – digital handel vår nya basnäring

För 39:e året i rad arrangeras D-Congress och i år förväntas kongressen slå rekord – med cirka 1 750 delegater och över 100 utställare till Svenska Mässan i Göteborg.

På internationella scenen hittar vi både ICA Gruppens vd Per Strömberg och miljöpartiets En hel bransch är i förändring – digital handel vår nya basnäring 1tidigare språkrör Maria Wetterstrand den 9 mars.

D-Congress på Svenska Mässan i Göteborg den 9 mars förväntas i år bli den största hittills och programmet har breddats för att attrahera såväl tekniker och affärsutvecklare som marknadsförare och säljare.

– Den digitala handeln växer med i snitt 15 procent årligen och det finns ett stort behov av att vara uppdaterad i den snabba tekniska utvecklingen, inte minst för marknadsförare då valet av digitala lösningar påverkar kundrelationen och varumärket i hög grad, säger Jonas Ogvall, vd för intresseorganisationen Svensk Digital Handel.

Sex scener med 40 talare
På kongressens sex scener kommer inspirerande talare dela med sig av sina expertkunskaper inom digital handel. Förutom Per Strömberg om ICAs digitala omställning finns även debattören Maria Wetterstrand på plats för att tala om vikten av att konkurrera hållbart.

Dessutom kommer de tre IT-jättarna Facebook, Microsoft och Google att finnas på plats i år, för att tala om förändringarna som digitaliseringen innebär, bland mycket annat.

Leveransen allt viktigare
I år uppmärksammas särskilt leveransens ökande betydelse och därför tillägnas en helt ny scen, för just innovativa leveranser. Där får lyssna till värdefulla personer inom de ledande logisitkföretagen som vidareutvecklar ett viktigt och växande område inom digital handel – logisitiklösningarna.

– Det blir allt tydligare att nästa steg för en ökad köpupplevelse är leveranserna. När vi svenskar blir allt mer tidspressade för att få ihop vardagen, blir köpupplevelserna allt viktigare för oss. Och ett köp är inte klart förrän varan är levererad till kund, säger Jonas Ogvall.

E-handelns omsättning ökar tvåsiffrigt
Prognosen för e-handelns utveckling är fortsatt positiv. 2016 låg utvecklingen på 16 procent eller 8 miljarder kronor. Under 2017 förväntas utvecklingen öka ytterligare, med 17 procent och en beräknad omsättning om 67,7 miljarder kronor i slutet av året. En markant ökning från 2015 då den låg på 50,1 miljarder kronor i slutet av året.

– Utvecklingen gör att allt fler företag nu ser nödvändigheten med digital handel. Men för den som ännu inte tagit steget kan det vara svårt att veta var man ska börja. För många av dessa fyller kongressen en viktig funktion som inspirations- och kunskapsbärare, säger Jonas Ogvall.