En krånglande mobil enhet kan kosta kunder miljontals kronor

[KRÖNIKA] Eftersom de smarta enheterna ofta är direkt integrerade i verksamheten måste organisationer ständigt underhålla och hantera enheternas mjukvara, för att på bästa sätt få verksamheten att rulla.

En krånglande mobil enhet kan kosta kunder miljontals kronor 1
Stefan Spendrup på SOTI

För det mesta fungerar applikationer och enheter ganska smidigt, men ibland kan saker och ting gå fel och då kan allting falla. Studier av mobila enheter pekar på att om enbart en enhet krånglar någon gång per arbetsskift, så kan det årligen kosta en organisation närmare 200 000 kronor i supportkostnader och tappad arbetstid. Tänk om fler än en enhet krånglar per skift. Kostnaderna skulle bli enorma. De mobila enheterna, och applikationerna som finns i dem, måste fungera, annars kommer verksamheten börja blöda, och det rejält.

Vikten av en fungerande produkt

Under de senaste åren har smarttelefonernas och surfplattornas närvaro ökat explosionsartat i arbetslivet och skapat många möjligheter för dess utveckling. Som ett resultat har även nya utmaningar dykt upp. Dessa problem måste bemötas och lösas. Som ni alla vet existerar det en uppsjö av olika produkter av olika märken som alla baseras på olika operativsystem. Bara det lilla vardagliga problemet med att veta vilken laddare som ska kopplas till vilken mobil kan vara problem nog, men stora organisationer möter större bekymmer än så med alla enheter som inte är baserade på samma operativsystem.

Mjukvaran måste vara integrerad med varje enskild enhet och dess operativsystem. Organisationen behöver då ha en IT-avdelning som säkerställer att produkten fungerar felfritt, vilket är kritiskt för verksamhetens vara eller icke vara. IT-avdelningens support behöver finnas tillgänglig dygnet runt, eftersom en organisation inte har råd med stora tekniska problem. Om enheternas mjukvara krånglar kan det innebära att vinst och försäljning minskar, och det är något som inget företag i världen vill. Därför är det viktigare än någonsin att mjukvaran fungerar felfritt över alla tänkbara enheter. Det kan helt enkelt vara avgörande för en organisations legitimitet och position.

Är din data säker på era mobila enheter?

Men även om mjukvaran i sig fungerar bra, finns det andra problem som kan uppstå. Ett av dem är nätverksbekymmer. Vi har väl alla någon gång stått och svurit över ett nätverk som vägrar att fungera, men för en organisation kan det bli mer än ilska; det kan också vara förenat med förlorade intäkter. Ofta är det nätverksproblem och tappad mottagning som är den främsta anledningen till att enheterna inte fungerar på det sätt som de är avsedda att göra. Det är allt ifrån att ha mottagning för att ringa ett samtal och att kunna vara uppkopplad till ett trådlöst nätverk, till att enheterna surfar säkert och skyddat. Det har blivit allt mer kritiskt för organisationerna att kunna erbjuda en säker fil- och datahantering, inte minst sedan dataskyddsförordningen, GDPR, trädde i kraft. Ett skadat förtroende kan vara oerhört tufft att reparera.

Mobilitetsprojekt kan genomföras samtidigt som business-as-usual

För interna IT-ansvariga kan arbetsdagen vara fullmatad nog som den är, och tanken på att införa ytterligare ett projekt kan vara avskräckande. Därför är externa konsulter och experter en bra lösning för att föra in mobilitet i en organisation. Organisationens dagliga arbete kan pågå som vanligt medan erfarna experter utformar och skapar en produkt efter organisationens specifika behov. När support behövs finns det alltid någon att ringa. För att få en produkt som fungerar felfritt dygnet runt, vilket behövs för att en organisation ska kunna betraktas som modern och attraktiv, både för kunder och potentiella medarbetare, krävs att produkten är genomarbetad och genomtänkt. Krånglande enheter kan kosta organisationer miljoner, en kostnad som ingen någonsin kommer att ha råd med. Att tidigt ta in hjälp och råd kan vara avgörande för huruvida en organisations framgång, eller undergång.

Stefan Spendrup på SOTI