Information är den nya hårdvalutan

Idag lever vi en värld präglad av omvälvande teknologiska innovationer. Detta sker på alla områden från mobila enheter, analysverktyg och sociala medier till molnet och sakernas internet. Innovationerna i sig föder tillsammans ytterligare innovation som utmanar etablerade affärsmodeller av alla slag.

Idag lever vi en värld präglad av omvälvande teknologiska innovationer. Detta sker på alla områden från mobila enheter, analysverktyg och sociala medier till molnet och sakernas internet. Innovationerna i sig föder tillsammans ytterligare innovation som utmanar etablerade affärsmodeller av alla slag. Det som innovativa bolag har gemensamt är, förutom att de i snitt är 26 procent mer lönsamma än andra, att de arbetar med nya sätt att använda information, något som har blivit en avgörande faktor för tillväxt och konkurrenskraft.

opentext

Organisationens storlek, tillgång till resurser eller geografisk närvaro är inte längre det som ger avgörande konkurrensmässiga fördelar. Ett gemensamt mål för alla moderna företag bör nu vara en digital transformation, att skapa en effektiv digital plattform för att ta till vara på all typ av information. Teknikutvecklingen går idag så pass snabbt att det blir dyrt att fastna i massiva IT-investeringar som snart blir utdaterade. För att lyckas måste antalet system och beroenden minskas och kostnader för driften sänkas för att lämna utrymme till nyinvesteringar för ökad konkurrenskraft.

Enterprise Information Management är det begrepp som nämns när vi pratar om att hantera strukturerad eller ostrukturerad information företagen nu måste kunna hantera och dra nytta av. Vid år 2020 ser vi att de flesta framgångsrika företag har genomgått den digitala transformationen och kommer dominera över företag som inte har en digital plattform för informationshantering.

Amerikanska Blockbuster är ett exempel på ett enormt företag som tappade all konkurrenskraft då de inte lyckades digitalisera eller att faktiskt dra nytta av den information de hade. Från att vara enormt stora blev de på kort tid utkonkurrerade av företag med digitala videotjänster, vilka insett vikten och värdet i att dra nytta av information samt den innovation detta kan ge. Informationen finns i interaktioner, processer, transaktioner och upplevelser. Rätt hanterad blir helt avgörande för att nå maximal effektivitet, påverkan, värde och reducerade säkerhetsrisker – företagets konkurrenskraft.

Den digitala transformationen, den livlina många företag kommer behöva, kan göras i tre steg.

Förenkla, företagen måste reducera kostnader som t.ex. att minska antalet system, öka effektivitet och öka sin konkurrenskraft genom att automatisera informationsprocesser.

Transformera, genom att bygga nya parallella, digitala plattformar för informationshantering för moderna krav. Företagen måste göra sig av med beroenden som förhindrar dem att följa med i den tekniska utvecklingen.

Accelerera leveransen av information genom integrerade system, inom och utanför företagets gränser. Driftkostnaden för IT måste minskas så att det blir pengar över till att fokusera på nyinvesteringar för konkurrenskraft.

Det går inte att utveckla nuvarande plattformar och fastna i tidigare investeringar. Det krävs en ”omstart” och digital transformation. Denna utmaning saknar motstycke och jämförelse mot vad vi tidigare kunnat se, och utvecklingen sker i ljusets hastighet. Oavsett vem du är kommer du behöva bygga upp en ny digital plattform som kan hantera all typ av information för att komma åt dess värde. Det är nyckeln till en lyckad digital utveckling och en stark framtida konkurrenskraft baserad på flexibilitet och innovation.

 

 

Post Comment