En studie på svenska konsumenters attityder gentemot användargenererat visuellt innehåll

Visuell kommunikation är den äldsta metoden som människan använt, men metoden har nyligen fått en renässans.

Nya innovationer inom smarttelefonsteknik och sociala media har gett konsumenter en makt att UGCEn studie på svenska konsumenters attityder gentemot användargenererat visuellt innehåll 1skapa eget innehåll. Olapic senaste globala rapport, konsumentförtroende: Att hålla det verkligt, visar att människor har börjat gilla den här typen av “förtjänat” eller användargenererat innehåll (UGC). Samtidigt har man blivit mer skeptisk till traditionell annonsering.

Följande nyckelfaktorer belyser hur svenska konsumenter skapar, upptäcker och engagerar sig i när det gäller förtjänat innehåll.

Upptäckningslagar – Hur svenska konsumenter blir inspirerade

I vår värld kretsar allt kring bilder så det är ingen överraskning att 54 % av svenska respondenter säger att foton är den mest attraktiva formen av UGC, följt av 25 % som föredrar videoklipp.

Att titta på sina vänners bilder är en stor del av det dagliga livet för svenska konsumenter, med 66 % av respondenterna som säger att de tittar på UGC minst två till tre gånger i veckan.

Men svenskar tittar inte bara på stora mängder av UGC, utan är även hängivna producenter av sådant innehåll. 80 % av de svenska respondenterna uppger faktiskt att de har laddat upp en bild och taggat ett varumärke åtminstone en gång.

Så vad är det som driver svenskarna att använda varumärkeshashtaggar? 36 % anger att man helt enkelt vill dela med sig av nyheter om sina senaste inköp med vänner, medan samma andel vill att märket ska veta att de gillar produkten. Ytterligare 18 % vill ha lite berömmelse, och hoppas att varumärket ska lägga upp deras bilder på sin sida.

Förtroendes pelare – Ärlighet, äkthet och konsekvent handlande

Vad är det hos förtjänat innehåll som genererar så stort intresse? 42% av svenskar säger att de litar mer på UGC än annat slags innehåll. Och en stor majoritet (73 %) av dem menar att UGC verkar ärligare.

På frågan om vad som gör ett märke äkta pekar svenskarna ut två huvudfaktorer: att bilderna fokuserar på produkten eller tjänsten man vill marknadsföra (34 %) och att människorna på bilderna ser ut som vanliga människor (22 %).

Vägen till inköp – UGC får affären i hamn

Den svenska preferensen för äkthet påverkar inte bara hur man engagerar sig i varumärket eller hur man agerar på sociala media, det påverkar även i hur stor utsträckning man klickar och köper något.

Mer än hälften av de svenska respondenterna (52 %) säger att det är mer sannolikt att de klickar på en användargenererad bild än ett lagerfoto. Hälften anger också att de skulle vara mer benägna att köpa en vara efter att ha sett en positiv eller användargenerarad bild online som de kan relatera till.

9 % av svenskarna säger att de lämnat tillbaka en vara eftersom den såg annorlunda ut än på bilden, vilket gör att det är viktigt att använda bilder som stämmer överens med användarnas erfarenheter för att minska intäktsförlusterna från utebliven försäljning. Det förhindrar även att miljontals konsumenter förlorar tilliten till ditt varumärke.

Vad vi lärt oss

Olapic resultat visar att svenska konsumenter reagerar positivt på ärlighet, äkthet och ett konsekvent agerande när det gäller varumärkets kommunikationer och man har starka preferenser för förtjänat innehåll. Märken som vill skapa förtroende hos svenska konsumenter kommer få enorma fördelar genom en strategi som inkluderar förtjänat innehåll. Genom att distribuera förtjänat innehåll i alla kanaler kommer man dels att förbättra märkets image hos konsumenterna och dels lösa begränsningar i tid och budget, samtidigt som man ökar avkastningen på sin investering.