En viktig milstolpe uppnådd, full säker fart framåt

Devinix Solutions AB är sedan 26 december 2018 certifierade enligt den internationella standarden för informationssäkerhet, ISO/IEC 27001 och täcker utveckling, försäljning och leverans av molnlösningar med datacenter-tjänster.

En viktig milstolpe uppnådd, full säker fart framåt 1
Jerry Månsson, VD på Devinix

Det är för oss viktigt att visa vår höga ambition att leverera tjänster som är säkra även ur en informationssäkerhetsaspekt och att våra kunder skall känna sig trygga med att använda våra tjänster och oss som leverantör” säger Jerry Månsson, VD på Devinix.

Målet är att Devinix skall upprätthålla ett effektivt ledningssystem för informationssäkerhet genom att designa, implementera, upprätthålla och ständigt förbättra våra kontroller och åtgärder för att hantera alla typer av hot mot den information vi hanterar åt våra kunder eller deras slutkunder.
Vi kommer löpande aktivt arbeta, följa upp och efterleva standarden och ständigt sträva att ligga i framkant gällande säkerheten för våra kunder. Våra externa revisorer följer upp och kvalitetssäkrar vår leverans, arbete och progress kontinuerligt.

”I det digitala samhället har antalet bedrägerier, informations och identitetsstölder, hot och angrepp ökat väsentligt. Spionage på företag och myndigheter är inte längre endast en dramatiserad bild av vår verklighet, det har blivit mycket fler till antalet och svårare att skydda emot. Samtidigt är det idag betydligt enklare att utföra avancerade stölder av information genom bl.a genom illegala krafter på internet” säger Eric Gyllenberg , COO på Devinix.

I samband med ett beslut i Europeiska Unionen (EU) har man tagit fasta på integritetsskyddet skärpt den och samtidigt lagt ansvaret hos de myndigheter, företag och organisationer som innehar viktigt och känslig information (GDPR). Ett ökad skydd genom struktur, kunskap och erfarenhet av informationssäkerhet leder inte bara till en minskad risk för stölder och vite, utan den är vital för de flesta företags ekonomiska och varumärke mässigt överlevnad.

Devinix erbjuder tjänster inom IT-infrastruktur. Devinix fokus ligger inom områdena affärskritiska system, privata och hybrida molntjänster och avancerade nätverk i WAN och LAN. Devinix erbjuder skräddarsydda tjänster hos kund eller på distans och övervakning av system 24/7. Devinix erbjudande är från specifika driftsuppdrag till full outsourcing av all IT-drift. Devinix vänder oss främst till företag, organisationer och offentlig verksamhet i och utanför Sverige som ställer höga krav på tillgänglighet, service och specialistkunnande.

Mer information om: Devinix