Enefit utmanar svenska energimarknaden – riktar in sig på familjer och företag

Nu satsar en av världens mest sofistikerade e-nationer på den svenska elmarknaden.

Enefit utmanar svenska energimarknaden – riktar in sig på familjer och företag 1
Jonas Lindelöf blir Enefits Sverigechef

Enefits vision är att erbjuda smarta energilösningar och starka kundupplevelser som underlättar kundernas vardag. I Sverige fokuserar man på familjer och företag genom att erbjuda digitala lösningar och kundanpassade avtal som effektiviserar deras elanvändning.

Enefit ägs av den estniska statens elbolag, Eesti Energia, som varit en viktig del av det som i dag kallas e-Estonia. Nu vill man ta det digitala arvet till Sverige i och med lanseringen av Enefit på den svenska marknaden.

Enligt Hando Sutter, vd på Eesti Energia, gör en gemensam nordisk och baltisk energimarknad det möjligt att etablera sig även i Sverige.

– I Estland är nästan alla officiella tjänster digitala, vi röstar online och har till och med virtuellt ”e-medborgarskap” för alla invånare. Vi var också ett av de första länderna i världen att digitalisera avläsning av el – så det finns en stark övertygelse om digitaliseringens förmåga att underlätta människans vardag och också elanvändning. Här har Sverige kommit längre än många andra marknader men vi tittar ständigt på nya innovationer som kan bidra till utvecklingen även här, säger Hando Sutter.

I Sverige kommer Enefit fokusera på digitala lösningar, som användarvänliga säljprocesser och mobilappar, vilka lanseras i början på juni.

– Våra kunder i Estland är vana vid att hantera sina eltjänster online via sin dator eller mobil. Genom att använda vår app har esterna lyckats sänka sina elkostnader med 15 procent. Nu vill vi erbjuda våra lösningar även i Sverige, säger Sutter och lägger till att det både i Estland och Sverige sker en övergång där mobilappar får allt större betydelse inom både bank och telekommunikation.

Enefit Sverige leds av Jonas Lindelöf, som har arbetat många år inom den svenska energisektorn. Han var tidigare försäljningschef på Telge Energi. Under hans karriär, sedan studierna i Lund, har Lindelöf arbetat inom både stora och små bolag i över 20 år vilket gett honom en djup förståelse för vad kunder förväntar sig av sin elleverantör.

– Vi ser en trend i Sverige att många dels saknar inblick i sina elavtal, men också låter det gå många år innan man byter leverantör – vilket gör att man ofta fastnar i dyra anvisningsavtal helt i onödan. Detta slår tillbaka inte minst på familjer som tenderar att förbruka mer el och ofta har lite tuffare privatekonomi. Vi tror att vi genom att fokusera på just den här målgruppens intressen kan ta en stark position i Sverige, säger Jonas Lindelöf.

På företagsmarknaden är Enefits fokus att underlätta för kunderna att välja rätt elavtal utifrån specifika behov. Två kompletta avtal erbjuds, där Enefit antingen sköter hela inköpsstrategin eller möjliggör för företaget att själv hantera sitt elinköp.

På konsumentsidan fokuserar svenska Enefit på familjerna. Kunderna ska lockas med enkla och trygga elavtal och olika erbjudanden särskilt anpassade för familjer. Utöver digitala verktyg för att effektivisera elkonsumtionen erbjuder man El-konto som tillval för att hålla kostnaderna under kontroll. Enefit har också valt att helt utesluta anvisningsavtal, som i dag är en stor fälla för många elkonsumenter.