Energimarknadsinspektionen väljer iipax one från Ida Infront

Ida Infront, dotterbolag till Addnode Group, har via sin partner Pulsen fått uppdraget att till Energimarknadsinspektionen leverera ärendehanterings- och diariesystem.

Energimarknadsinspektionen väljer iipax one från Ida Infront 1
Stefan Jonegård, VD på Ida Infront

Det är baserat på Ida Infronts digitalsmarta standardprodukt iipax one. Avtalstiden är 4 år med optioner på förlängning 4 år ytterligare. Affärsvärdet uppgår till 1,6 MSEK under ordinarie avtalsperiod. 

I syfte att nå högre effektivitet vid hantering av information har Energimarknadsinspektionen tecknat avtal med Ida Infronts partner Pulsen för att byta ut sitt nuvarande diariesystem mot ett standardsystem för ärendehantering och diarieföring genom Ida Infronts produkt iipax one.

iipax one är Ida Infronts mobilanpassade produkt för informationshantering hos myndigheter. Med en elegant och användarvänlig design tillsammans med en rik funktionalitet anpassad för olika typer av enheter såsom dator, surfplattor och mobiler, möjliggör den en hög grad av effektivisering av myndigheters informationshantering.

– Ida Infront har en mission att bygga framtidens informationssamhälle med våra digitalsmarta produkter. Att Energimarknadsinspektionen väljer vår senaste mobilanpassade produkt iipax one visar att vi har en stark position på vår marknad, säger Stefan Jonegård, VD på Ida Infront.