Episerver byter namn till Optimizely

Det svenska bolaget Episerver byter namn till Optimizely.

Episerver byter namn till Optimizely
Episerver byter namn till Optimizely

Namnbytet sker efter sommaren och är en följd av Episervers förvärv av Optimizely förra året.

Bolaget ser en starkt växande marknad inom digitala kundupplevelser, där möjligheten till optimering över flera kanaler efterfrågas allt mer.

Episerver är idag en ledande plattform för hantering av digitala upplevelser (DXP) – en bransch som växt kraftigt på senare år. Genom förvärvet av Optimizely förra året tog Episerver ytterligare ett kliv för att driva utvecklingen på området och vill med namnbytet bättre beskriva det bolaget erbjuder.

– Episervers rötter går tillbaka till 1994. Det som började som internetbaserad elektronisk post har utvecklats till plattform för hantering av innehåll, e-handel och digital marknadsföring. I alla år har vi fokuserat på att ge våra kunder möjlighet att konkurrera digitalt. Med tiden har vi växt till att bli ett världsledande bolag inom digital kommunikation och kundupplevelser. Vi fortsätter hela tiden att utvecklas och det är nyckeln i vår framgång, säger Alex Atzberger, vd på Episerver.

Marknaden växer och de tekniska möjligheterna att skapa bättre digitala kundupplevelser ökar.

– Efterfrågan på DXP – där det som tidigare var digital kundanpassning nu övergår till att faktiskt förutse kundernas önskemål – ökar i mer eller mindre alla branscher. Genom att förenkla för marknadsförare, e-handlare och utvecklare att maximera sin digitala potential demokratiserar vi processen så att företag och organisationer oavsett storlek kan konkurrera, säger Mårten Bokedal, marknadschef Episerver Nordics.

Bolaget kommer även fortsättningsvis att ha sin bas i Sverige. Genom Optimizely vill bolaget föra ut digitala kundupplevelser och digital optimering på en ännu större marknad.

– Vi byter namn, men behåller vårt fokus. Vi kommer att ha kvar det europeiska huvudkontoret i Stockholm och fortsätta driva utvecklingen här i Norden tillsammans med våra kunder och partners. Men som Optimizely tar vi steget mot att även bli ledande på den globala marknaden, säger Jessica Danneman, Head of Worldwide Partner Ecosystem, Episerver.

Genom att koppla samman innehållshantering och e-handel med avancerade förmågor att samla in kunddata och optimera kundupplevelsen, hjälper Episerver företag och organisationer att själva sätta ribban för en bra kundupplevelse.

Under 2020 såg Episerver och Optimizely tillsammans en tvåsiffrig tillväxt. Episerver och Optimizely räknar med att under de sex första månaderna i år anställa drygt 250 nya medarbetare.