Episerver-chef: ”Våra partner behöver visa mer av sin strategiska förmåga” n

Hampus Persson, kanalchef på Episerver.
Hampus Persson, kanalchef på Episerver.

Svenska Episerver tar stora kliv framåt och efter samgåendet med amerikanska Ektron står molnbaserade tjänster i centrum. Här pekar nye kanalchefen Hampus Persson på viktiga trender och vad som krävs av partner för att utveckla Episerver-affärerna.

Episerver har ny kanalchef, Hampus Persson. Han kliver in i rollen i ett bolag som har en grund stabil som granit och en klar målsättning att växa. En av hans stora uppgifter blir att etablera leverantörens molnerbjudande, ”Digital experience cloud”, som har utvecklats efter samgåendet med amerikanska Ektron.

Bolaget har nyligen också öppnat ett kontor i Göteborg för att stärka närvaron i västsverige.

Här en Q&A med mannen som styr Episerver i den svenska kanalen.

Vilket blir ditt främsta uppdrag?

– Episerver vill fortsätta att växa tillsammans med våra partners. Mitt främsta uppdrag är att utveckla och driva vidare samarbetet med våra många partner och säkerställa att de har alla de verktyg de behöver för att vara effektiva i sin affär.

Hur skulle du beskriva förutsättningarna?

– Förutsättningarna är mycket goda. Vi har ett stort antal oerhört kompetenta partner och en mycket stabil ställning på marknaden, som dessutom växer i snabb takt. Episervers lösningar har också (precis) den funktionalitet som krävs framöver.

Hur behöver ni utveckla ert partnernätverk?

– Vi har ett mycket bra partnernätverk i dag. Och vi vill fortsätta arbeta nära våra partners för att säkerställa vårt och våra partners gemensamma erbjudande till kunderna.

Vilka konkreta mål jobbar du/Episerver Sverige mot?

– Utöver att växa i form av större marknadsandelar, så är det viktigt att positionera vårt nya starka cloud-erbjudande.

Hur tror du att den svenska marknaden utvecklas under 2015?

– Den svenska marknaden mognar och tar till sig av de stora globala trenderna, från framför allt USA och Storbritannien: Dels att den digitala upplevelsen blir allt viktigare, där innehåll och e-handel blir mer och mer integrerade och beroende av varandra. Dels att e-handeln börjar slå igenom på allvar även inom B2B.

– Det här ställer större krav på systemen som måste kunna hantera både content och handel, samtidigt som de också måste kunna integreras mot exempelvis affärssystem. På den tekniska sidan går utvecklingen framför allt mot molnlösningar.

Vad krävs av partner för att utnyttja möjligheterna i marknaden?

– En god förståelse för helheten i olika projekt och en lyhördhet för hur marknaden utvecklas är en grundförutsättning. De flesta av våra partner har kapaciteten att arbeta på en strategisk nivå men de får inte alltid den möjligheten. Jag tror att de kan bli bättre på att visa även den kompetensen för att komma in tidigare i processen.

Hur ser er drömpartner ut?

– Vår drömpartner delar vår syn och vårt fokus på att leverera lösningar som kompletterar varandra för att verkligen skapa värde och framgång för våra gemensamma kunder.

Varför ska man som partner jobba med er?

– Episerver är ett stabilt och långsiktigt företag, med en stor marknadsandel – 46 procent av de svenska webbplatserna är byggda i Episerver. Vi har också utvecklingen i Sverige, vilket borgar för en nära kontakt mellan oss. Våra partner vet med säkerhet de får den uppbackning och stöd de behöver för att lyckas i sina projekt.

Post Comment