Episerver förvärvar Idio – specialist inom personalisering

Förvärvet förstärker med omedelbar verkan Episervers kapacitet inom analys och personalisering med syftet att leverera kundcentrerade digitala upplevelser.

Episerver förvärvar Idio - specialist inom personalisering 1
Jessica Dannemann, CMO, Episerver

Episerver har avtalat att förvärva Idio, en plattform för personalisering och analys av innehåll som driver den digitala köpupplevelsen för flera av världens största företag.

Förvärvet accelererar utvecklandet av Episerver Customer-Centric Digital Experience Platform och passar strategiskt nuvarande och framtida sätt att skapa positiva köpupplevelser och förväntningar, det senare är något som de flesta organisationer inte klarar av idag.

Genom prediktiv analys i realtid sluter Idio klyftan mellan vad kunder önskar och vad företag kan erbjuda.

Idio förutsäger intressen och avsikter hos en individuell köpare och levererar automatiskt relevant innehåll för att skapa engagemang för varje kund i syfte att ge affärersresultat och stärka varumärket.

–När allt kommer omkring inser man att varje digital interaktion drivs av en affär där en vara, tjänst eller prenumeration säljs, säger Justin Anovick, Chief Product Officer, Episerver. Att övertyga besökare att agera är inte problemet om företaget erbjuder något som är av värde för besökaren, men huvuddelen av digital interaktion är skapad för en massmarknad vilket resulterar i att den i slutändan inte tillhandahåller något specifikt värde för den enskilde individen.

–Episerver och Idio erbjuder tillsammans en teknik med vilken företag enkelt kan tillhandahålla värde för varje individ i form av en verkligt personlig digital upplevelse, säger Jessica Dannemann, CMO, Episerver. Personaliseringslöftet är slutligen uppfyllt. Episerver och Idio passar som handen i handsken både vad gäller teknik och företagskultur.

I syfte att underlätta personalisering för kundföretagen indexerar, analyserar och kategoriserar Idio automatiskt ostrukturerad data till ett strukturerat innehållsnav för att leverera en relevant individuell köpupplevelse i digitala kanaler. Eftersom Idio är “middleware”, en mjukvara som fungerar som en brygga mellan operativsystemet eller databasen och applikationen, kommer Episervers kunder omedelbart erfara värdet av köpet av Idio utan föregående integration eftersom presentationen av databasens innehåll anpassas till användaren.

Enligt Episervers rapport – B2B Digital Experience – planerar 82 procent av B2B företagen att inom tre år använda AI, artificiell intelligens, för personaliserad kundupplevelse. Tillsammans kommer Episerver och Idio kunna skynda på den utvecklingen.

–Idio driver individuella digitala upplevelser på global nivå, säger Edward Barrow, Vd Idio. Förvärvet är nästa steg i vår mission att hjälpa företag att erbjuda sina kunder relevant information i rätt tid i flera kanaler. Episervers djupa kunskaper om innehåll och handel i kombination med Idios kapacitet inom prediktiv analys bäddar för en spännande framtid för kundcentrerad marknadsföring.