Epson PaperLab kommer till Europa – Revolutionerar återvinningen på kontoret!
Hem Produkt NyheterSkrivare Epson PaperLab kommer till Europa – Revolutionerar återvinningen på kontoret!

Epson PaperLab kommer till Europa – Revolutionerar återvinningen på kontoret!

Publicerat av: Redaktionen

Den globala teknik- och innovationsledaren Epson kommer att presentera PaperLab för första gången i Europa under nästa år. PaperLab är världens första kompakta papperstillverkningssystem för kontoret som kan framställa nytt papper av säkert, makulerat pappersavfall och med minimal vattenförbrukning.

PaperLab-konceptet kommer att presenteras för första gången i Europa på CeBit-mässan (Hannover, 20-24 mars) som ett led i en större presentation av Epsons senaste innovativa, kompakta och miljöeffektiva högprecisionsteknik för arbetsplatsen. Minoru Usui, Epsons globala VD, kommer att närvara vid CeBit för att presentera PaperLab och lansera Epsons senaste innovativa tekniksortiment för arbetsplatsen.Epson PaperLab kommer till Europa – Revolutionerar återvinningen på kontoret!

Minoru Usui, VD för Epson, säger: ”Lanseringen av PaperLab är ett bevis på Epsons ambition att utveckla verkligt innovativ och miljöeffektiv teknik utformad att revolutionera såväl beteende som praxis på arbetsplatsen. PaperLab kan återvinna pappersavfall på kontoret genom en torr process och därigenom skapa ett eget ”ekosystem” för kontoret som minskar koldioxid-utsläppen, sänker kostnaderna för insamling, kassering och logistik, som säkerställer en säker kassering av konfidentiella dokument och sparar vatten, vilket används i stora volymer i samband med traditionella återvinningsprocesser.”

PaperLab kommer inom kort att lanseras kommersiellt i Japan. Organisationer kan använda PaperLab för att framställa olika papperstyper i olika storlek och tjocklek – allt från kontorspapper och visitkort till färgat papper och doftpapper. Lanseringsschemat för övriga regioner är ännu inte bestämt.

”Som ett led i företagets hållbarhetssträvan har Epson skapat sin Miljövision 2050, med målet att sänka sina koldioxid-utsläpp med 90 % över samtliga våra produkters och tjänsters livscykel senast år 2050”, fortsatte mr Usui. ”Under tiden implementerar Epson ett antal miljöinitiativ i enlighet med sin företagsvision Epson 25, initiativ som bidrar till att implementera ett långsiktigt strategiskt fokus på hållbarhet. Detta fokus omfattar produkter, produktion, miljögemenskap samt nya perspektiv. Som ett led i företagets övergång från ett ”affärsföretag” till ett ”samhällsföretag” har Epson som mål att förse sina kunder med effektiv, kompakt och precis teknik.”

Epson har redan tagit ett flertal kliv mot att minska sin miljöpåverkan över samtliga sina produkter och tillverkningsprocesser. Enligt hållbarhetsresultaten för räkenskapsåret 2015 har man hittills minskat koldioxidutsläppen med 43 %, övriga utsläpp med 33 % samt vattenförbrukningen med 55 %.

PaperLab-funktioner

1.Kontorsbaserad återvinningsprocess

Vanligtvis återvinns papper genom en omfattande process som i regel inbegriper att transportera pappersavfall från kontoret till en papperstillverknings(återvinnings-)anläggning. Med PaperLab avser Epson att förkorta och lokalt placera en ny sorts återvinningsprocess på kontoret.

2.Säker kassering av konfidentiella dokument

Fram tills nu har organisationerna tvingats anlita underleverantörer för kassering av konfidentiella dokument, eller också tvingats kassera dem själva. Med PaperLab kan organisationerna nu istället kassera dokumenten på ett säkert sätt på plats istället för att behöva lämna över dem till en underleverantör. PaperLab bryter ned dokumenten till pappersfibrer, vilket innebär att all information förstörs.

3.Snabb framställning av olika papperstyper

PaperLab framställer det första nya pappersarket inom ungefär tre minuter efter det att du har laddat den med pappersavfall och tryckt på startknappen. Systemet kan framställa cirka 14 A4-ark i minuten och 6 720 ark under en åttatimmarsdag.

Användarna kan framställa ett antal olika papperstyper som uppfyller deras behov, allt från kontorspapper i A4- och A3-format i olika tjocklek till papper för visitkort, färgat papper och till och med doftpapper.

4.Miljömässig prestanda

PaperLab tillverkar papper utan att använda vatten. Vanligtvis krävs ungefär 2,5 dl vatten för att framställa ett enda A4-ark. Med tanke på att vatten är en dyrbar global resurs ansåg Epson att en torr process var det som behövdes.

Dessutom innebär pappersåtervinning på plats på kontoret att återvinningscykeln blir både mindre och enklare. Användarna kan förvänta sig både minskade pappersinköp och sänkta koldioxidutsläpp i samband med transporter.

PaperLab-teknik

Epsons verksamhetsbas, grundad på kompakt och energisnål högprecisionsteknik, gör att företaget kan skapa små, energieffektiva lösningar med fantastisk noggrannhet och prestanda. Det faktum att utskriftsbranschen numera omfattar såväl konsumenter och kontor som kommersiella och industriella sektorer, gör att Epson besitter såväl omfattande expertis inom bläck och media, samt även förmågan att skapa driftsäkra och hållbara system som arbetar stabilt.

Därutöver har Epson också utvecklat en torrfibersteknik utan vatten ? en helt ny teknikgrupp för PaperLab.

Torrfibertekniken består av tre separata tekniker: defibrering, bindande och utformning.

Defibrering

Genom en ny mekanism förvandlas pappersavfall till långa, tunna, bomullsliknande fibrer. Denna process förstör omgående och fullständigt konfidentiella dokument. Eftersom PaperLab inte använder vatten krävs ingen anslutning till vattenrör. Detta faktum i kombination med den kompakta storleken gör det enkelt att installera maskinen i kontorets backoffice-utrymmen eller i ett förrådsutrymme.

Bindande

Ett antal olika bindemedel kan tillföras till det defibrerade materialet i syfte att förhöja papprets bindningsstyrka och vithet, eller för att tillföra färg, doft, flamhärdighet eller andra egenskaper som krävs för en viss tillämpning.

Utformning

Användarna kan framställa kontorspapper i A4- eller A3-format och till och med papper för visitkort, detta tack vare en utformningsteknik som låter dem bestämma papprets densitet, tjocklek och storlek.

Epson strävar efter att hjälpa sina kunder att öka sin verksamhetseffektivitet genom att tillhandahålla snabba, energisnåla bläckstråleskrivare för företag med låg utskriftskostnad per sida. Genom att använda PaperLab för att omvandla begagnat papper till nytt, förutspår Epson att många olika typer av kontor kommer att betrakta papper på ett helt nytt sätt.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>