Epson uppmanar kanalen att se hela (projektor)bilden

Säljer du projektorer? Och du vet att ljusstyrkan är ett viktigt säljargument? Då torde det vara läge att ta en titt på CLO, Color Light Output, som ger en annan bild av hur mycket ljus en projektor klarar att skicka ut, jämfört Lumen ANSI-värdet som ofta används.

Vadim Couthon, Epson Sverige
Vadim Couthon, sverigechef på Epson.

Epson har tröttnat på att kunder och partner sällan använder vad de själva anser är en korrekt metod när de jämför bildkvalitet hos projektorer, eller snarare en aspekt av bildkvalitet, nämligen ljusstyrka. Den rådande standarden som marknaden i hög grad använder när de diskuterar egenskapen hos projektorer är ANSI Lumen, medan den enligt Epson borde vara CLO, Color Light Output.

Det var budskapet när Sverigechef Vadim Couthon idag gav en snabblektion i ämnet bildkvalitet hos projektorer.

– ANSI Lumen anger maximal ljusstyrka i den vita färgen, medan man borde titta på ljusstyrkan för alla färger, förklarade han.

Att Epson lyfter frågan har givetvis att göra med att de själva anser att de skulle gynnas av en sådan jämförelse. Deras teknik med tre kretsar istället för den rådande DLP-tekniken som utnyttjar en krets och används av de flesta konkurrenter, ger ett högre ljusutbyte över hela färgskalan.

Det hela demonstreras under mötet där flera journalister är närvarande. Huruvida det är en korrekt jämförelse är IT-Kanalen inte förmögen att avgöra. Vi noterar dock att en av de mer projektorbevandrade journalisterna kommenterade att jämförelseprojektorn var ovanligt dålig för att vara en DLP-dito.

Vadim Couthon, Epson
Vadim Couthon försöker tämligen framgångsrikt övertyga de samlade journalisterna om att det är en god idé att jämföra projektorer efter CLO-standarden.

Men frågan handlar alltså egentligen inte om huruvida Epsons prylar är bättre än andras, utan om att värdet av att utvärdera olika modeller på ett korrekt sätt.

– Enligt en undersökning som TFC Info har gjort är bildkvalitet och ljusstyrka de två viktigaste parametrarna för kunder som ska köpa en projektor, sa Vadim under presentationen.

– Priset kommer först på tredje plats, vilket är intressant med tanke på att marknaden mot slutkund till stor del drivs priset, kommenterade han.

CLO-standarden, som har tagits fram av organisationen SID (Society for information displays) är inte alldeles oomtvistad, av skäl som snabbt blir tämligen tekniska. Men Epson (och SID) har uppenbarligen en poäng i att det torde vara mer relevant att titta på ljusstyrkan hos projektorer över hela färgskalan än att bara jämföra hur starkt vitt ljus de kan prestera.

Du hittar mer om CLO på www.colorlightoutput.com.

Post Comment