Epsons snabba multifunktionsskrivare säkerhetscertifieras enligt ISO/IEC 15408

Epson har certifierat de snabba multifunktionssskrivarna i WorkForce Enterprise-serien i enlighet med ISO/IEC 15408 och IEEE Std. 2600.2-2009*, bland annat WF-C20590, WF-C20590a, WF-C17590, och WF-C17590a.

Epsons snabba multifunktionsskrivare säkerhetscertifieras enligt ISO/IEC 15408 1
Certifieringen bygger på utvärdering av specifika versioner av firmware, manualer och andra komponenter. Den version som återfinns i den inköpta produkten kan skilja sig från den version som certifierats, vilket kan medföra annan funktionalitet.

IEEE Std. 2600.2-2009 är en internationell standard som specificerar informationssäkerhetskriterier för den här typen av enheter.

Multifunktionsskrivare kan säkras genom funktionalitet för användaridentifiering och autentisering, åtkomstkontroll, säker överskrivning av data, nätverksskydd, säkerhetshantering, självtester och standardiserad hantering av aktivitetsloggar.

ISO/IEC 15408, som även kallas Common Criteria (CC), är en internationell standard för oberoende och objektiv utvärdering av säkerhetsfunktioner i IT-produkter och system med syftet att avgöra om säkerhetslösningar är korrekt utformade och implementerade.

Certifieringarna är ytterligare ett led i Epsons arbete med att erbjuda produkter med oslagbar prestanda, utmärkt flexibilitet och hög användbarhet – samt en stabil informationssäkerhet.

*1 U.S. Government Approved Protection Profile – U.S. Government Protection Profile for Hardcopy Devices Version 1.0 (IEEE Std. 2600.2-2009)

*2 These products were evaluated and certified in accordance with the Japan Information Technology Security Evaluation and Certification Scheme (JISEC). Certification does not imply a guarantee that the products are completely free from vulnerability. Certification also does not imply that the products are equipped with all necessary security functions under every operational environment.