Equinix investerar 90 miljoner USD i datahall i Stockholm

Equinix bygger ut och knyter ihop alla moln

Equinix investerar 90 miljoner USD i datahall i Stockholm 1
Charles Meyers

I en värld där behovet av kommunikation ökar är det smart att vara spindeln i nätet som knyter ihop allt. Så resonerar man på Equinix och bygger ut sin kopplingscentral i Stockholm.

I samband med att amerikanska Equinix byggde ut sitt datacenter i Sköndal söder om Stockholm nyligen hälsade företagets vd Charles Meyers på. Under ett samtal med honom var det ett ord som ofta återkom i hans vokabulär, nämligen ”interconnect”. Och det beskriver vad som är grädden på moset i företagets erbjudande.

Handlar det mest om att erbjuda snabbare och billigare kommunikation än konkurrenterna?

– Det är viktigt, men det finns många aspekter, inte minst att vi är en neutral tredje part och att vi har täckning över hela världen, säger Charles Meyers.

Att vara en neutral tredje part handlar till exempel om att inte favorisera kopplingar till olika molnleverantörer. Charles Meyers säger det inte själv, men det är uppenbart att resonemanget syftar på att företag som Amazon och Microsoft kan misstänkas för att sätta de egna behoven i första rummet när resurser ska fördelas.

Den globala täckningen visar sig i att Equinix har 200 datacenter i 24 länder, eller 52 marknader. Som ett exempel på en marknad nämner Charles Meyers en storstad som New York. En titt på Equinix hemsida visar att man även säljer mer grundläggande tjänster som ”colocation”, men det är i kombination med snabb kommunikation som företagets erbjudande sticker ut. Det stora antalet datacenter över hela världen gör det möjligt för Equinix att skapa snabba och tillförlitliga lösningar för kommunikation.

Hur ser det ut i Sverige?

– Vi har ett stort antal kunder, det finns till exempel 20 olika moln representerade i vårt datacenter i Sverige. I stort sett fungerar verksamheten likadant över hela världen, men Europa är lite annorlunda vad gäller dataintegritet.

Charles Meyers vill inte prioritera privata kopplingar framför kopplingar på det publika internet; båda är lika viktiga. Han vill inte heller lyfta fram olika företagsstorlekar eller branscher vad gäller kunder. Bottenplattan för hela erbjudandet är den plattform som Equinix byggt för att hantera kommunikation. Den gör det möjligt att bygga mjukvarudefinierade nätverk i Equinix infrastruktur.

Det är en tekniskt avancerad nisch det handlar om, men Charles Meyers beskriver Equinix utmaningar som att ”det handlar mer om att hantera volymer”. Och om att vara företaget som erbjuder flest kopplingar, eller ”interconnects”.

Ur ett svenskt perspektiv så blir Equinix intressant för så väl molnleverantörer och hostingföretag, som för, kanske främst stora, slutkunder. När en kalkyl visar att det blir billigare att använda tjänster från ett företag som Equinix så lär inte ett företag med behov av storskalig och/eller avancerad kommunikation bygga egna lösningar.