Equinix presenterar virtuella nätverkstjänster på Platform Equinix

Equinix, det globala interconnection-och datacenterföretaget, tillkännager idag nästa fas i utvecklingen av Platform Equinix med presentationen av tjänsterna i Network Edge, en ny produktinnovation som gör att företag kan modernisera sina nätverk virtuellt.

Equinix presenterar virtuella nätverkstjänster på Platform Equinix 1Genom att virtualisera nätverksfunktioner (NFV) från olika leverantörer kan man koppla samman sina digitala leveranskedjor hos Equinix.

Network Edge är designat för att påskynda den digitala omvandlingen i globala företag och erbjuder stora organisationer ett nytt sätt att driftsätta nätverkstjänster på Equinix globala plattform för sammankoppling av nätverk. Detta utan att behöva använda fysiska datacenter och utan maskinvarukrav. Equinix breda produktportfölj med fysiska och virtuella interconnectiontjänster tillför ytterligare möjligheter med Network Edge, som gör att storföretag kan kapa kapitalkostnaderna och skala sina IT- och nätverkstjänster globalt, genom att virtuellt driftsätta en digitalklar infrastruktur.

Network Edge erbjuds i form av leverantörsneutrala, virtuella nätverkstjänster och låter kunderna välja, konfigurera och koppla samman nätverks- och säkerhetsenheter i realtid från ett urval branschledande leverantörer inklusive Cisco, Juniper och Palo Alto Networks. Genom att sammanföra sömlösa nätverkstjänster med extremt låg latens för slutanvändare, moln och värdefulla ekosystem på olika platser, kan Network Edge dramatiskt optimera nätverk på ett kostnadseffektivt sätt.

Network Edge erbjuder även inbyggd integration med Equinix globala samtrafiktjänst med SDN-teknik, Equinix Cloud Exchange Fabric (ECX Fabric). Genom att kombinera Network Edge med ECX Fabric kan kunderna driftsätta virtuella enheter och koppla samman dem med moln- och nätverksleverantörer på nya globala marknader, och på så sätt utöka sin räckvidd till tusentals potentiella affärspartners runtom i världen. Det ger företag möjlighet att finnas överallt där de behöver vara för att kunna koppla samman och integrera allt som krävs för deras affärsverksamhet.

Fördelarna är:

 • När globala företag går igenom sin digitala omvandling behöver de moderniserade, globala IT-infrastrukturer med närhet till digitala tjänster för att nå framgång. Detta kräver även hög datasäkerhet och möjligheten att kunna ansluta sig globalt till flera olika partners över olika ekosystem.
 • Med Network Edge kan stora organisationer driftsätta virtuella nätverkstjänster inom Equinix International Business Exchange (IBX) utan initiala kapitalinvesteringar för ny utrustning och infrastruktur. Network Edge är även kompatibelt med befintliga fysiska installationer på Platform Equinix, något som ytterligare snabbar upp vägen mot digital affärsverksamhet i global skala.
 • Network Edge gör att kunderna kan välja virtuella nätverkstjänster från flera olika leverantörer. Bland de tillgängliga Network Edge-enheterna finns Cisco Cloud Services Router 1000v, Juniper vSRX Virtual Firewall and Palo Alto Networks VM-Series Firewall, med ytterligare Edge-enheter inklusive Cisco SD-WAN, som inom kort läggs till på Platform Equinix.
 • Network Edge är perfekt för många användningsområden, till exempel:
  • Routing mellan moln – I takt med att molnanvändningen fortsätter att växa, spänner nu många applikationer över flera moln. För att optimera dataströmmarna mellan moln kan virtuella routrar som använder Network Edge sömlöst skicka data med extremt låg latens mellan två moln.
  • Migrering från ett moln till ett annat – Genom att driftsätta en virtuell router med Network Edge kan man skapa en privat koppling mellan två moln, något som möjliggör effektivare dataöverföringar när stora datavolymer ska flyttas från ett moln till ett annat vid säkerhetskopiering, migrering eller analys.
  • Brandvägg för hybridmoln – För att skydda nätverk med publika klienter, när publika applikationer hostas i publika moln, kan Network Edge användas för att upprätta virtuella molnbrandväggar på några minuter. Network Edge kan även upprätta en virtuell brandvägg i förening med fysiska brandväggar.
  • Filial-till-moln SD-WAN – För att snabba upp omvandlingen av filialkontor kommer Network Edge snart att erbjuda möjligheten att bygga samtrafikhubbar på Equinix och optimera uppkopplingar mellan filialkontor, molnleverantörer, SaaS-leverantörer och tusentals potentiella affärspartner via ECX Fabric.

Citat

Sachin Gupta, Senior Vice President, Product Management, Enterprise Networking Business, Cisco

– I takt med att applikationsanvändning från flera olika moln fortsätter att växa står företagens nätverk inför utmaningen att erbjuda användarna en snabb och säker applikationsupplevelse, oavsett var de befinner sig. Tjänsterna i Equinix Network Edge möjliggör närhet till SaaS- och molnleverantörer för företagens globala utbredning. Tjänsten kommer även att ge möjlighet att automatiskt driftsätta och hantera Cisco SD-WAN-tjänster för att garantera en optimal applikationsupplevelse.

Eric Hanselman, Chief Analyst, 451 Research

– Den digitala omvandlingen driver företagen att modernisera sina globala IT-infrastrukturer och den fortsatt ökande användningen av hybrid- och flermolns-strategier accentuerar än mer detta behov. I takt med att applikationerna blir mer distribuerade och kan köras i både datacenter och i flera olika publika moln, måste även nätverken bli distribuerade och kunna erbjuda enhetlig styrning av nätverks- och säkerhetstjänster. Virtuella nätverkstjänster i likhet med Network Edge, som erbjuds på ett leverantörsneutralt sätt och som integreras med ECX Fabric, kommer att snabbare kunna erbjuda kunderna möjlighet till global samtrafik. Vi tror att dessa tjänster även kan erbjuda företag mervärde och differentiering av Equinix på marknaden.

Maria Sundvall, vd Equinix Sverige

– Genom att kontinuerligt utveckla den globala Equinix-plattformen för samtrafik, introducerar vi innovationer som hjälper företagen att omvandla sin globala verksamhet i den digitala framkanten. Med Network Edge erbjuder vi både en extraordinär svit av virtuella nätverkstjänster och ett övertygande mervärde som hjälper företagen att skala globalt genom driftsättning av digitalklara infrastrukturer i Edge, bara på några minuter. Via sömlös integrering av Network Edge med vår ECX Fabric-tjänst får kunderna också tillgång till världens största ekosystem för virtuell samtrafik, och kan därmed frigöra ett enormt affärsvärde via vår plattform.