Bilaga

Temapaket bestående av cirka 8 artiklar. Sponsrad bilaga (er bilaga/broschyr/folder) inkluderar projektledare / journalist och text

Vi skriver artiklarna om ett ämne eller tema samt sätter in annonser i bilagan från er själva eller från er partner. Vi lägger upp denna på www.it-kanalen.se är den kan hämtas hem, samt under våra social medier.

Pris: 98 000 kr