Ericsson fördjupar samarbetet med Dassault Systèmes genom lanseringen av plattformen 3DEXPERIENCE

Dassault Systèmes inleder den företagsomfattande lanseringen av 3DEXPERIENCE-plattformen hos Ericsson, en av världens ledande leverantörer av informations- och kommunikationsteknik.

Ericsson fördjupar samarbetet med Dassault Systèmes genom lanseringen av plattformen 3DEXPERIENCE 1
Olivier Ribet, Executive Vice President, Europa, Mellanöstern, Afrika, och Ryssland (EMEAR), Dassault Systèmes.

Lanseringen markerar nästa steg i Dassault Systèmes långsiktiga relation med Ericsson och förstärker Ericssons digitala transformation när det kommer till produkthantering samt arbetsflöden inom FoU.

– Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE-plattform valdes för att stödja den digitala transformationen. Vi har skapat en tydlig  strategi för vår transformation av Product Lifecycle Management (PLM), där plattformen är en integrerad del, säger Michael Gallagher, Head of Operations and PLM Transformation, Development Unit Networks, Ericsson.

Avtalet stödjer Dassault Systèmes Ericssons agila strategi. Ericsson kommer att använda 3DEXPERIENCE-plattformen för att integrera sin produkthantering och arbetsflöden inom FoU. Den samlade digitala miljön ökar produktiviteten och förbättrar samarbeten i realtid genom hela organisationen. Ericsson kan med hjälp av 3DEXERIENCE öka effektiviteten, hantera ökande komplexitet och minska kostnaderna samt förbättra time-to-market kapaciteten för sina produkter.

– FoU, innovation och time to market är avgörande för att kunna utveckla 5G-lösningar. Ericsson stärker sin digitala förmåga med hjälp av Dassault Systèmes mångsidiga kunskap och 3DEXPERIENCE-plattformen, säger Olivier Ribet, Executive Vice President, Europa, Mellanöstern, Afrika, och Ryssland (EMEAR), Dassault Systèmes.