Ericsson och VMware i globalt samarbete för att förenkla nätverksvirtualisering för CSP:er

Ericsson och VMware har ingått ett globalt partnerskap som kommer att förenkla implementering och drift av en kombination av Ericssons applikationer och VMwares vCloud NFV-plattform för CSP:er (Communication Service Providers).

Ericsson och VMware i globalt samarbete för att förenkla nätverksvirtualisering för CSP:erAvtalet befäster det nära samarbete de två företagen haft sedan 2012 och som gör det möjligt för CSP:er att snabbare kunna generera intäkter från nya telekomtjänster.

Avtalet omfattar såväl tekniskt samarbete som kompatibilitetstester av Ericssons portfölj av virtuella nätverksfunktioner, fakturering- och debiteringslösningar, automatisering och orkestrering, med VMwares vCloud NFV-plattform för att ge CSP:er snabbare, mer kostnadseffektiva och testade virtualiserade lösningar. Dessa lösningar blir viktigare när CSP:er i allt större utsträckning anammar en multi-cloud-strategi för att sänka kostnaderna och optimera resurserna.

– Vi har arbetat tillsammans med både Ericsson och VMware i många år och har implementerat Ericssons virtualiserade nätverksfunktioner EPC, PCRF, UDC, IMS och MSC, på VMware vCloud NFV, säger Matt Beal, Head of Technology, Strategy and Architecture på Vodafone. Kombinationen av programvara från båda företagen har gjort det snabbare att få ut nya tjänster på marknaden och möjliggör för våra kunder att fullt ut anamma möjligheterna med tjänster som VoLTE och 4G/5G.

– Detta avtal är utökar ytterligare den framgångsrika relation vi redan har med Ericsson, säger Honore LaBourdette, Vice President of Global Market Development, Telco NFV Group på VMware. Denna allians innebär ett mer koncentrerat samarbete för att integrera, optimera och skapa driftskompatibilitet i stor skala för våra kombinerade lösningar, vilket möjliggör snabb utrullning och implementering av VNF:er. Ericsson och VMware tillsammans gör att kunder snabbare får intäkter och möjliggör för operatörer att skapa branschledande innovativa kundupplevelser.

– Tillsammans med VMware är vårt gemensamma mål att kunna bistå CSP:er med vår enastående erfarenhet av att implementera och driva en miljö som kombinerar programvara från Ericsson och VMware och som spänner över hela miljön, säger Anders Rosengren, Head of Architecture and Technology, Digital Services på Ericsson.

För att möjliggöra för CSP:er att effektivt implementera och drifta virtualiserade kommersiella nätverk har de två företagen samarbeta tekniskt till exempel inom områdena Cloud Core och Cloud Communication, för att tillsammans bidra till att optimera prestandan i och utnyttjandet av plattformen för stora belastningar. Dessutom har företagen investerat i ett certifieringslabb, där Ericssons VNF och VMwares vCloud NFV-plattform driftskompatibilitetstestas, certifieras, verifieras, optimeras och dokumenteras.