Ericsson vinnare av Software AG:s Customer Innovation award

Under Sverigestoppet av Software AG:s Innovation Tour 2018 tilldelades Ericsson pris för bästa kundinnovation.

Ericsson vinnare av Software AG:s Customer Innovation award 1Software AG är ute på sin Innovation Tour 2018 för att berätta om hur digitalisering och innovationer kan hjälpa företag att modernisera sig. Vid varje anhalt har de haft med sig olika partners som berättar om hur deras projekt med digitalisering, IoT och mycket annat har hjälpt dem att effektivisera och modernisera sina verksamheter.

Det var just ett av de företagen som även plockade hem det åtråvärda priset Customer Innovation Award under turnéns stopp i Stockholm i mitten av november. Årets vinnare blev Ericsson med motiveringen ”för en stark innovationsanda som driver riktiga intäkter”.

”Det känns riktigt bra att vinna det här och det är ett pris som går till hela vårt team som jobbat hårt för att nå dit vi är,” säger Peter Bäck, Head of Strategic Systems på Ericsson.

Teamet har förtjänat det här och har jobbat hårt tillsammans med stöd från Software AG.

Ericsson vinnare av Software AG:s Customer Innovation award 2Han berättar att det handlar om ett långsiktigt projekt för Ericssons del, som kommer att förändra hela modellen och där Software AG är en viktig del av transformationen. Men arbetet är inte slut i och med vinsten, istället är planerna framåt minst lika långsiktiga.

”Vi jobbar mycket med små utvecklings- och pilotprojekt inom bland annat streaming analytics för att driva det här vidare. Vi jobbar mot att skapa en gemensam repository och identifiera flaskhalsar i projektet,” säger Peter.

”Precis som motiveringen säger finns det en stark innovationsanda hos Ericsson och särskilt hos det här teamet, säger Daniel Eliasson, Nordenchef på Software AG. Ofta faller digitala transformationsprojekt för att det saknas en gemensam vision, starkt ledarskap och förståelse för hur olika delar påverkar varandra, men Ericsson är ett fint exempel på hur bra det kan gå när vision och förståelse genomsyrar hela projektet.”

Customer Innovation Award delas ut årligen av Software AG för att uppmärksamma de kunder och partners som, med hjälp av företagets lösningar, har skapat sina egna innovativa lösningar för att lösa utmaningar inom digitalisering och IoT.