Erövrar datahallarna via kanalen

För infrastrukturbolaget VCE är Sverige en stekhet marknad. Nya partners i kanalen kan få bygga deras konvergerade infrastruktur i datahallarna.

Trenden är glasklar. Konvergerad infrastruktur i datahallar är inne i ett genombrott om vi ska tro på Nigel Moulton, europachef på infrastrukturbolaget VCE:

NigelMoulton1
Nigel Moulton, europachef på infrastrukturbolaget VCE

– I klassiska datahallar hanteras lagring, nätverk och servar separat. Tack vare konvergerad infrastruktur kan alla tre delar integreras med varandra. Resultatet blir snabbare driftsättning, färre felkällor och mindre behov av specialistkompetens, säger Nigel Moulton.

Lägre totalkostnader och energibesparingar, driver också på efterfrågan, menar han.

VCE – en av spelarna på konvergerad infrastruktur – var tidigare samägt med Cisco, och är sedan nyligen EMC-ägt.

 

VCE kan dra stor nytta av EMC där fler bolag ingår. I koncernen finns virtualiseringsleverantören VM ware, dokumenthanteringsbolaget Documentum, säkerhetsbolaget RSAoch Pivotal vilka är nischade på big-data-analyser.

Enligt Nigel Moulton är VCE inne i ett rejält uppsving på den nordiska marknaden. Både tekniska specialister och säljpersonal finns på plats.

– Svenska företag var tidigt ute och virtualiserade sina datahallar. Nu tar företagen även täten att sadla om till konvergerad infrastruktur. Därför är Sverige och övriga Norden en nyckelmarknad för oss, konstaterar Nigel Moulton.

Partners avgörande

Några exempel på svenska VCE-partners i kanalen är Atea, Cygate, Proact och Tieto. Hittills har VCE-partners i Sverige lockat slutkunder som LKAB och Telenor.

– Vårt partnernätverk är avgörande för att vi ska fortsätta vår utvecklingsplan. Drygt 80 procent av våra affärer tar vägen via kanalen, säger Nigel Moulton.

Dörren är öppen för fler partners i kanalen, framhåller han. VCE söker framför allt parters och återförsäljare som jobbar med kunders datahallar och kan vara verksamma i hela Norden.

Att bygga datahallar med konvergerad infrastruktur innebär att kanalen måste tänka i nya banor, framhåller han:

– Kanalens affärsmodeller har främst baserats på att sälja hårdvara. Men hårdvara får allt mindre betydelse för affärerna. I framtiden kommer allt mer affärer kretsa kring mjukvara, både i konvergerad infrastruktur och andra it-lösningar, säger Nigel Moulton.

Vad erbjuder ni då till parters?

– Två saker. Dels har vi en av de bästa konvergerade lösningarna på marknaden, dels erbjuder vi ett omfattande certifieringsprogram, säger Nigel Moulton.

För att i praktiken bygga konvergerad infrastruktur i datahallar används olika lösningar, komponenter och mjukvara.

VCE har utvecklat ”VBlock-system” som är en integrerad kombination av server-, lagrings- och nätverkssystem. I paketet finns även switchar och mjukvara för virtualisering, hantering och automatisering.

– Poängen med VBlock-system är att få ut mer av it, göra it mer flexibelt och kostnadseffektivt. Enheterna är enklare att installera, underhålla och hantera jämfört med en klassisk lösning där man köper och integrerar varje enhet och komponent separat, säger Nigel Moulton.

En ny generation

Det senaste i utvecklingen är så kallad ”hyperkonvergens” – en ny generation system där integrationen och skalbarhet drivs ännu längre.

I maj 2015 lanserade VCE sitt hyperkonvergerade system VxRack. I systemet används en arkitektur av standardservrar sammankopplade av virtualiserings- och lagringsmjukvara vilket skalar från ett halvt- till tusentals färdigkonfigurerade serverrack.

VCEs mindre system kallad Vspex Blue är en hyperkonvergerad paketering som består av färdigkonfigurerade servrar, lagring, virtualisering och nätverk vilka kan driftsäkras på 15 minuter.

 

Faktaruta:

Så mycket är marknaden värd.

Enligt analysföretaget IDC var marknaden för konvergerad infrastruktur värd 2771 miljoner USD under 2014 i EMEA, ett område som innefattar Europa, Mellanöstern och Afrika. Fram till 2018 växer marknaden med 12 procent årligen.

VCE har en marknadsandel på 17 procent i EMEA och landar på en tredje plats efter Oracle och HP, enligt IDC.

Post Comment