Ett hållbart helhetstänkande

2015 slöt länderna i FN upp bakom världens, till dess datum, mest omfattande målformulering gällande totalt 17 globala hållbarhetsmål vilka ska utvecklas fortlöpande och vara nådda till 2030.

Ett hållbart helhetstänkande 1Detta för att skapa den bästa förutsättningen för en framtid för både människor, miljö och jorden i helhet. Målet kompletterades sedan 2016 med Parisavtalet gällande klimatutvecklingen och trots att det finns många åsikter om det mesta så är vi nog alla, innerst inne, överens om att vi måste förändra vårt sätt att leva och konsumera om vi ska ha någon framtid att lämna över till kommande generationer.

En heltäckande syn

Då IT som industri sedan decennier växer och fortsätter växa har inverkan från alla led av och inom IT en stor inverkan på både vår miljö och omgivning. Men på samma sätt så kan även företag som är aktiva inom IT, precis som inom andra branscher, göra ofantligt mycket för att styra utvecklingen åt rätt håll. Vi har tänkt lyfta fram några av de mer påtagliga områdena för att ge bild av vad vi kan göra och hur vi bör tänka.

Det första steget gäller design och produktion. Genom att designa produkter med fokus på miljön med allt från materialval vilka både ska vara från hållbara källor med minimal inverkan på omgivningen men även ska vara hållbara ur ett användarperspektiv vilket ger längre livscykler med mindre total inverkan. Dessutom så finns här en stor del som vi lätt glömmer och det är hur rester från produktionsprocessen hanteras och kan återvinnas eller återanvändas.

Inom detta område så ser vi att allt flera tillverkare som HP, Fujitsu, Lenovo och Panasonic med flera gör enorma framsteg och verkligen agerar ledstjärnor. Exempel på detta kan vara extra hållbara bärbara enheter där slutanvändaren själv kan byta ut och uppgradera kritiska komponenter som batteri, minne och lagring. Men även att enheterna är tillverkare på ett sätt att alla dess delar lätt kan återvinnas eller återanvändas vid deras end-of-life.

Minskad energi och återvinning

En stor del av dagens miljöfrågor handlar om energiutnyttjande och detta är ett av de viktigaste mål som IT industrin har att brottas med. I takt med att allt fler områden blir upp- och sammankopplade så ökar även möjligheter att i större omfattning kontrollera exakt vad som behöver vara anslutet och när. Vad som däremot är en svårare balansgång är valet mellan prestanda och energiförbrukning och här har vi alla ett ansvar att hitta balansen för just vår användning.

Vi har pratat kort om återvinning av delar och komponenter men ett område som är minst lika viktigt är hur allt vi använder packas och skeppas. Merparten av de större aktörerna använder idag förnybara material när delar packas. Dessutom så optimeras materialen för att minska den totala mängden som ska kastas. Men för att dessa åtgärder ska vara till nytta hela vägen så måste även du som slutkund ta ditt ansvar i detta och återvinna allt på rätt sätt, ett område där vi i Sverige har enorma möjligheter att verkligen aktivt hjälpa till.

Ansvar för våra hav

Som vi alla vet så är ett av de mest påtagliga problemen de enorma mängder av plast som dumpas i våra hav där nyligen producerade rapporter säger att åtta miljoner ton plast dumpas varje år. Detta har lett till att i vissa områden så övervinner antalet plast partiklar antalet plankton med 26:1 och att varje person som äter en normal mängd mat från havet får i sig 11 000 plastpartiklar per år bara från detta intag och gör vi inte något åt detta nu så är både haven och dess levande ekosystem på väg att dö ut.

Ett mycket intressant initiativ inom detta område har vi sett från HP som genom sin insamling av plastflaskor på Haiti där plasten, tillsammans med annan återvunnen plast används för att producera nya bläckpatroner. Ett initiativ som både främjar miljön men även hjälper befolkningen till ett drägligare liv.

Likande initiativ hittar vi från flera tillverkare och exempelvis har Fujitsu egna återvinningsanläggningar i både Japan och Tyskland där materialet kan återanvändas till bland annat delar av datorer och förpackningar. Det som sedan gör denna typ av verksamhet extra intressant är att den faktiskt görs primärt med tanke på vår miljö och för att skapa en hållbar framtid.

Yin och Yang för miljön

För att kort sammanfatta detta så handlar vårt agerande om två delar; att både minska på det negativa vi gör men samtidigt även att öka det positiva för att på detta sätt angripa miljöproblemen från två håll. Vad som är enormt viktigt är att alla, genom aktiva val, verkligen kan göra något och detta både sett till dig som individ, företag eller organisation, men vi måste göra den NU!