EU-rapport om system för att förhindra farliga produkter

Idag avslutades ett stort EU-projekt med syftet att kartlägga säkerheten bland olika produktgrupper.

EU-rapport om system för att förhindra farliga produkter 1Projektet startade 2019 och idag hölls ett webinar där slutresultaten presenterades. Elsäkerhetsverket har tillsammans elva andra myndigheter i Europa undersökt batterier och laddare samt marknadskontroll för webbhandel.

Martin Gustafsson, elinspektör marknadskontroll vid Elsäkerhetsverket, har deltagit i projektet:

– Vi har testat 86 olika laddare och cirka 60 av dessa underkändes. Av de 92 batterier som testades var det tio som inte uppfyllde kraven. Ett batteri som inte är korrekt utfört innebär en mycket stor säkerhetsrisk med hög brandrisk.